Putins annektering av Krim sammansvetsar EU
Annika Ström-Melin, Europakorrespondent, var med om EU:s toppmötet om Rysslands annektering av Krim. (Foro: Barbro Plogander / Epoch Times)


Den Europeiska Unionens grunduppgift är att hitta någon form av meningsfullt samarbete med alla sina grannländer, inklusive Ryssland som nu har annekterat Krim. Den uppkomna situationen diskuterades vid toppmötet för världsledarna i Haag och där enades EU:s 28 medlemsländer om en linje trots sina olika ståndpunkter.

Om Tyskland hade kört sin linje, Frankrikes sin och Litauen sin i förhållande till Ryssland, hade vi alla märkt vad det betyder att inte ha en samarbetsorganisation.

– Ryssland medverkar till att det blir en enad röst, sade Annika Ström-Melin, Europakorrespondent i Bryssel, vid Europaforum i Hässleholm.

Hennes intryck vid toppmötet om Ryssland var att EU-ledarna var tagna på sängen, de hade inte förväntat sig detta. De hade inte lyft blicken och tänkt ett steg till, tittat på vad Ukrainas EU-medlemskap skulle kunna leda till, menar hon och sade:

– Det strategiska är inte direkt utmärkande för EU:s handlingar.

På toppmötet diskuterades om det blir en fortsatt aggressiv politik från Rysslands sida. Lars Danielsson som numera är Sveriges ambassadör i Sydkorea tror inte att det blir det, för under de sista tio åren har Ryssland på ett helt annat sätt än tidigare integrerats i världsekonomin och den europeiska ekonomin.

– Det innebär att när det nu händer saker på Krim, faller Moskva-börsen som en sten. Det gjorde den inte för 20 år sedan för då fanns ingen Moskvabörs. Det har hänt saker som gör att fler och fler i Ryssland är beroende av någon form av ekonomisk länk till Europa, sade han.

Danielsson påpekade också att vi är mindre energiberoende av Ryssland än vad vi var tidigare, och det kommer att försvaga Rysslands position i Europa.

I slutändan är det rubel, euro och kronor som räknas och det är det instrumentet vi måste använda, sade Lars Danielsson.


Vid Europaforum i Hässleholm medverkade Ulf Dinkelspiel, tidigare EU-minister och chefsförhandlare vid Sveriges anslutningsförhandlingar för precis 20 år sedan. (Foto: Barbro Plogander / Epoch Times)

Vid Europaforum i Hässleholm medverkade Ulf Dinkelspiel, tidigare EU-minister och chefsförhandlare vid Sveriges anslutningsförhandlingar för precis 20 år sedan. (Foto: Barbro Plogander / Epoch Times)

– Det är lätt att göra narrr av EU-sanktionerna med en lista på 33 personer som inte får resa till Europa och får sina tillgångar frysta där, sade Rolf Gustavsson, tidigare Europakorrespondent.

Men den ryska ekonomin har redan drabbats. Det råder en allt större skepsis att investera i Ryssland, sade Ulf Dinkelspiel, tidigare EU-minister. Många svenska företag har dragit öronen åt sig och säger att Ryssland går åt fel håll, inte bara på grund av geopolitiken utan också på grund av korruption, det aktoritära styret och liknande.

Det där förstärks nu, sade Ulf Dinkelspiel.

Det som för den ryska expansionen framåt är de starka nationalistiska stämningarna, och att man uppenbarligen är bered att betala priset, det menade Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap. Ryssland har gått tillbaka till att agera utifrån sina geografiska förhållanden, geopolitik.

Men det visar sig samtidigt att många av oss trodde att genom att kapsla in Ryssland i våra gemensamma ekonomiska strukturer, skulle den typen av beteende och normer som Putin ger uttryck för tillhöra ”historiens sophög”, sade Magnus Jerneck.

Landet är trots allt inte en fullfjädrad demokrati, det är till större delen asiatiskt inte europeiskt och rättsamhället fungerar inte fullt ut, krav som ställs på en EU-medlem, uppgav panelen.