Psykologiskt stöd lättar bördan för cancerpatienter
En hjälpande hand: Sjuksköterskor utbildas för att ge känslomässigt stöd till cancerdrabbade (Bild: photos.com)


En studie av Cancer Research UK (CRUK) visar att psykologiskt stöd från specialister är till stor hjälp för patienter med nyupptäckt cancer, och dem som genomgår kemoterapi.

Forskare på Christies sjukhus i Manchester arbetar heltid med att träna sjuksköterskor från hela landet i att stödja cancerpatienter. Sjukdomen kan utsätta inte bara patienterna utan även deras familjer för stora påfrestningar.

En patient som fått stödet sade:
– Jag var så orolig att sjukdomen skulle komma tillbaka, så jag fortsatte att gå på kontroller varje dag.  Tack vare hjälpen från Alison [sjuksköterskan] känner jag mig nu mycket lugnare och har återfått perspektivet.

Carolyn Pitceathly, assistent på Maguire Communication and Skills Training Unit på Christies sjukhus sade:
– Gensvaret på denna insats har varit mycket positiv både från sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskorna känner att de är bättre rustade att hjälpa patienterna känslomässigt och patienterna känner att de bättre kan handskas med något som kan vara mycket traumatiskt för dem.

Enligt siffror som publicerats av Cancer Research UK får var tredje person i England diagnosen cancer någon gång under sitt liv. 153 827 män och 171 239 kvinnor hade nyupptäckt cancer mellan april 2004 och april 2005.

Forskningen har finansierats av Co-operative Insurance Society (CIS).

Mobbad på arbetsplatsen – sök hjälp

GRANSKNING: Dödens sjukhus