Psykiska övergrepp i Kina får internationell uppmärksamhet
Terri E. Marsh från Human Rights Law Foundation. (Epoch Times)


I New York granskade nyligen en panel omfattningen och effekterna av de fysiska och psykiska övergreppen som begås mot fångar i Kina.

Kinas brott mot mänskliga rättigheter diskuterades som en del av International Congress on Law and Mental Health vid New York University (NYU).

Sättet på vilket den kinesiska regimen tillämpar lagarna plus godtyckligt frihetsberövande möjliggör fullständig kontroll över behandlingen av fångar, vare sig de är skyldiga eller inte, påpekade Terri E. Marsh från Human Rights Law Foundation.

Marsh talade på ett panelmöte på NYU om den kinesiska kommunistregimens behandling av Falun Gong-utövare.

Hon sade att kommunistpartiets kampanjer för att eliminera människogrupper eller trossystem har varit systematiska under de senaste 60 åren. Massakern på Himmelska Fridens torg, ”Antihögerrörelsen” och förföljelsen av Falun Gong, tibetaner, underjordiska katoliker och andra religioner är några exempel.

– I var och en av dessa kampanjer svartmålas målgrupperna som ett hot mot statens säkerhet och stabilitet. Målet är att eliminera gruppen eller dess identitet. Mekanismerna är arrestering, internering, tortyr och avrättningar. Motiveringen är social ordning och statens säkerhet och den fras som används för att beskriva denna process är den kinesiska termen ”douzheng”, sade Marsh.

 

Användning av psykofarmaka

Varje form av fysisk tortyr innebär även psykisk tortyr, men Falun Gong-utövare har dessutom varit specifika måltavlor för psykisk förföljelse, hävdar Falun Dafa Information Center (FDI).

Detta har skett på tvä sätt – genom hjärntvätt och psykisk tortyr. Syftet med att tvinga människor som utövar Falun Gong att avsäga sig sin tro och samarbeta med myndigheter har varit en central del av det kinesiska kommunistpartiet kampanj.

– I Kina är det vanligt att man använder påtvingade konverteringsmetoder för att rättfärdiga tortyr, avrättning och misshandel är allmänt vedertaget. Enligt Mao Zedong var påtvingade konverteringsmetoder nödvändiga för att upprätthålla kontrollen som den styrande eliten behövde för att stanna vid makten, sade Marsh.

Minst 1000 Falun Gong-utövare har utsatts för psykisk tortyr i kinesiska mentalsjukhus, men den verkliga siffran är troligen många gånger högre, enligt FDI:s webbsida.

Enligt FDI:s undersökningar injiceras Falun Gong-utövare med okända psykofarmaka i toxiska doser i regimens psykiatriska avdelningar. Vissa personer hade enligt uppgift använts som försökskaniner och efter injektionerna hallucinerade de under lång tid. Andra fick allvarliga skador på det centrala nervsystemet av injektionerna. Ytterligare andra, psykiskt friska när de tvingades till sjukhuset av politiska skäl, blev rubbade efter att ha genomgått ”behandling”.

Yu Zhenjie från Heilongjiangprovinsen berättade i New York att hon injicerades med en okänd drog medan hon var i fångenskap i Kina.

– Jag hade svår smärta i min mage och mina organ. När läkarna till slut väckte mig kunde jag inte längre minnas någonting, sade Yu.

Li Ming, en FN-flykting som nu bor i USA, sade att hon lidit av mer än tjugo typer av tortyr under de många interneringarna.

– Jag var inlåst i en liten bur under lång tid, tvångsmatad, mina armar och ben var bundna till en säng och jag injicerades med okända droger, sade Li.

Artikeln fortsätter i del 2. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18991/