Psykiska övergrepp i Kina får internationell uppmärksamhet, Del 2
Återgivande av hur det kan gå till när organ skördas från fångar i kinesiska fängelser. Ytterligare vittnesmål har kommit som bekräftar den blodiga hanteringen. (Foto: Epoch Times)


Människorättsadvokaten David Matas sade att organstölder från levande Falun Gong-utövare sannolikt fortsätter i Kina, trots att färre utlänningar reser till landet för att köpa organ. Den inhemska marknaden blomstrar.

Matas och den förre kanadensiska riksdagsledamoten David Kilgour deltog i utarbetandet av en rapport med titeln ”Bloody Harvest: Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China (Blodig organskörd: Reviderad rapport om anklagelser om organskörd från Falun Gong-utövare i Kina). Deras slutsats är att ”Vi tror att det har funnits och att det fortfarande i dag genomförs storskaliga organstölder från ofrivilliga Falun Gong-utövare.”

Militärens inblandning i transplantationer belyser maktmissbruket som den kinesiska regimen har över alla statliga system i Kina, sade Matas. Transplantationer utförs ofta av läkare i militära uniformer eller i militära sjukhus. Militären är också ansvarig för transport av organ mellan häkten, fängelser och sjukhus, enligt rapporten.

Det kinesiska läkarförbundet fortsätter att vara medlem i World Medical Association – ett medlemskap som Matas ifrågasätter.

– De [Kina] bryter helt klart mot reglerna. Det måste finnas en utredning om vad som händer i Kina, och det måste bli åtal för missbruk av organtransplantationer, sade han.

Men Matas medgav att det kommer att bli svårt att engagera Kina diplomatiskt.

– Personligen skulle jag tycka att det vore svårt att uppriktigt diskutera med Kina om ändring av deras system, eftersom jag, enligt mitt tycke, har med brottslingar och hycklare att göra.

Matas har rest till fler än 40 länder för att öka medvetenheten om Kinas statligt sanktionerade organstölder.

Vittnesmål från en Falun Gong-utövare från staden Xuzhou:

Vi hölls i staden Xuzhous mentalsjukhus i över tre månader. Vi bands med våld till en säng och den så kallade medicinska personalen gav oss injektioner och tvingade ”medicin” ner i våra halsar. De injicerade oss med okända droger också. Vi svimmade och var medvetslösa en kort tid efter vi fått injektionerna.

När injektionerna började verka led vi av extrem smärta. Den var så svår att vi vred oss i smärtor, skrek rakt ut och slängde oss mot väggar i desperata försök att slå oss medvetslösa för att bli kvitt smärtan.

Efter att injektionernas effekt gick över frågade vi: ”Varför gav ni oss injektioner och andra skadliga ämnen fastän vi är fullt friska?” De svarade skamset: ”Vi har inget val. Det är instruktioner uppifrån. Vi måste följa våra ledare om vi vill behålla våra jobb. Vi vill inte behandla er på detta sätt men vi vill inte förlora våra jobb.”

Källa: ” Investigative Report on Spiritual Persecution of Falun Gong Practitioners,” WOIPFG.(”Undersökande rapport om andlig förföljelse av Falun Gong-utövare,” WOIPFG)

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18991/