Psykisk sjukdom - riskfaktor för självmord
Professor Bo Runeson på Karolinska Institutet har lett studien om självmordsförsök. (Foto: Karolinska Institutet/privat)


Ett självmordsförsök leder ofta till att personen senare kommer att fullborda ett självmord. Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper särskilt hög risk, visar en ny studie från Karolinska institutet.

Vid Karolinska Institutet har man under 21 år eller längre, följt nästan 40 000 personer som gjort självmordsförsök och fått vård på sjukhus efteråt. Resultatet visar att personer som hade en diagnostiserad schizofreni, svår depressionssjukdom eller bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) hade större risk att senare fullborda ett självmord.

Det saknas tillräcklig kunskap om vilka faktorer som påverkar risken för ett fullbordat självmord och det gör det svårt att identifiera och ge särskild hjälp till personer med den största självmordrisken.

Resultatet från studien vid Karolinska Institutet visar nu att psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök. En av tio personer som gjort ett självmordsförsök tar senare sitt liv.

– Resultaten kan vara till hjälp i den akuta riskbedömningen efter självmordsförsök. Den psykiska sjukdomen är en viktig faktor när man planerar eftervård och uppföljning. Både den medicinska behandlingen och det psykosociala stödet behöver ta hänsyn till diagnosen och individualiseras, säger professor Bo Runeson som har lett studien, i ett pressmeddelande.

Fakta självmord

Under den senare delen av 1900-talet hade antalet självmord i de europeiska länderna stigit varje år. Frekvensen var särskilt hög i de nordiska länderna.

Under de senaste åren, har trenden svängt och antalet självmord har börjat minska drastiskt. Detta beror sannolikt på att nya antidepressiva läkemedel SSRI-preparat) har intorducerats och att kunskapen om depressionssjukdomen förbättrats.

Självmord är två till tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordsförsök är däremot vanligast bland kvinnor. Kvinnor begår oftast självmord i 40-50-årsåldern, män något högre upp i åldrarna. Självmord förekommer i alla åldersgrupper, dock sällan hos barn.

Självmord sker oftare i städerna än på landsbygden och oftare bland människor i de högsta respektive lägsta samhällsklasserna, samt bland ogifta, frånskilda och bland dem som nyligen mist sin partner.

Källa: www.netdoktor.se