Provisorisk E 6 kan stå klar i mars
Rasad E 6 i närheten av Lysekil. (Foto: AFP/Per Landen/Scanpix)


En provisorisk E 6 förbi rasområdet i Munkedal kan stå klar i mars. Men det är oklart hur mycket arbetet kostar och när en slutlig lösning kan vara klar. Också Bohusbanan väntas bli farbar oväntat snabbt.

Både Europavägen och järnvägen kan alltså blir klara för trafik under första kvartalet i år. Det beskedet fick infrastrukturminister Åsa Torstensson vid en genomgång med berörda myndigheter och kommuner i Lysekil i dag.

Både Vägverket och Banverket kom därmed med mer positiva bedömningar än tidigare.

Arbetet med att stabilisera rasplatsen inleds omgående. Raset medförde bland annat att vissa delar sjönk fyra meter medan andra sköt upp sju meter över den tidigare nivån.

En första åtgärd blir att få undan den järnvägsvagn
vid järnvägsmuseet som hänger ovanför ett stup. Antingen dras den undan eller också kapas kopplingen så att vagnen faller ned.

När det drabbade vägavsnittet helt återställts är fortfarande oklart. Vägverkets regionchef Per-.Erik Winberg har för dagen inte heller någon uppfattning om vad det kommer att kosta.

– Att återställa är första prioritet, säger Åsa Torstensson.

Hur det ska finansieras får diskuteras när man kan överblicka kostnaderna.

Banverkets regionchef Christer Löfving hoppas kunna återställa Bohusbanan snabbare än väntat.

– Om vi kan röja undan de lermassor som finns på 150 av de totalt berörda 250 meterna på den befintliga banvallen och reparera resten kan det vara klart om en månad, säger Löfving.

Om det alternativet inte kan genomföras återstår att bygga upp spåret öster om det befintliga på en 500 meter lång sträcka.

Då kan det ta två månader innan trafiken kommer igång.

Tåget svarar för 65 procent av godstransporterna i Lysekils hamn.-

– Vi har varslat 14 anställda om uppsägning och låtit 20 man som rycker in vid behov gå hem, säger stuveriets vd Tor Carlsen.

– Dagens information var väldigt viktig för Lysekils kommun eftersom det är Bohusbanan som är livsnerven för Lysekils hamn, säger Åsa Torstensson till TT.