Protesterna i Tibet tilltar
Stödjare av "Free Tibet" håller i en tibetansk flagga på en ljusvaka i Kanada. (Foto: Joan Delaney/The Epoch Times)


Sedan oroligheterna i Tibet tog fart för en vecka sedan har organisationen Free Tibet ordnat demonstrationer, vakor och fredsmarscher i städer över hela världen för att visa solidaritet med det tibetanska folket.

Omgiven av protestskyltar och en stor tibetansk flagga sa TC Tethong, före detta minister i Tibets exilregering i Indien, till folkmassan vid en ljusvaka i Victoria, Kanada i söndags, att situationen i Tibet är mycket osäker. För närvarande rannsakar myndigheterna alla hem för att utrota alla protesterande.

– Husrannsakan innebär att de kan sparka in dörren och arrestera dig, sätta dig i fängelse, vare sig du är involverad i demonstrationen eller ej.

Tibets frustration över Kinas ockupation har nått kulmen, säger Tethong.

– Tibetaner kommer inte att ge upp så lätt den här gången eftersom de har genomlidit detta i åratal och de har kommit till kokpunkten.

Vad som började som munkars fridfulla demonstration på årsdagen av ett misslyckat uppror 1949 har eskalerat till utbredda demonstrationer. Säkerhetsstyrkor använder skarpa skott, tårgas och andra medel för att bibehålla ordningen.

Medan Lhasa är under krigsrätt, vilket resulterar i en obehaglig tystnad där, har de protesterande spridits över hela landet och även till de tibetanska områdena i Kina, inklusive Sechuan och Lanzhou.

Brandy Leitch från Victoria Students for a Free Tibet Society säger att åtminstone 100 tibetanska demonstranter – och möjligen många fler än så – har dödats. Kina står fast vid att bara 10 civila kineser dött och hävdar, säger Leitch, att de skjutits av de protesterande.

– De har öppnat eld in i folkmassorna. Vi har hört rapporter från västerlänningar som ringer till ambassaderna och säger att de hört skottlossning över hela landet när Kinas regering tar itu med och öppnar eld emot fridfulla protesterare, berättade Wu Shuangzhan, folkets beväpnade polis befälhavare för Reuters.

– Ingen av metoderna vi använt oss av har överträtt de beväpnade styrkornas konstitutionella rättigheter eller internationella lagar, säger han.

Judy Tethong från Kanadas Tibetkommitté säger att de kinesiska myndigheterna inför de olympiska spelen i Peking har orkestrerat ett ”fasansfullt” tillslag i Tibet just för att förhindra den sortens protester som pågår nu.

– Vem hade trott att det tibetanska folket skulle ha modet, eftersom de vet vad de går till mötes, att göra uppror och demonstrera för att visa världen hur, framför den här stora OS-festen… man hajar till när ett helt land ställer sig upp gentemot dem och visar världen hur brutalt Kina är.

Tethong säger att människor, trots myndigheternas bemödanden att blockera informationsflödet, uppdaterar sina vänner i Indien varje timme via mobiltelefoner och textmeddelanden, som i sin tur vidarebefordrar dem till världsmedierna.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-17/67705.html