Protesterande saltbönder mötte beväpnade styrkor
Lokala tjänstemän skickade en speciell polisstyrka på ett par hundra beväpnade poliser för att skingra massan med tvång. (Epoch Times)


Fler än 3000 lokala saltproducenter från häradet Changguo i Ningbo i östra Kina protesterade nyligen mot otillräcklig ersättning för deras gårdar. De samlades vid en motorled vilket blockerade trafiken. Lokalregeringen skickade dit 300 kravallpolilser och beväpnade poliser. Två av bönderna slogs medvetslösa, tio skadades och sex greps.

Bybor från Jinling i häradet Changguo förklarade vad som inträffat för Epoch Times. Det avslöjades att den beväpnade polisstyrkan besökt orten även på natten och gripit flera bönder.

Changguos salttillverkning ägs av delägare från 13 närliggande produktionsteam. De lokala bönderna försörjer sig på saltgårdarna. För två år sedan sålde tjänstemän från regionen Häradet Changguos Salttillverkare till staden Shipu som skulle uppföra en forsknings- och teknologipark. Bygget är nu i fasen att lägga fyllnadsmassor.

Byborna menar att de inte fått tillräcklig kompensation för gårdarna.

– Åtskilliga förhandlingar (för högre ersättning) har misslyckats och bönderna är nu frustrerade. De ser ingen annan utväg och har sedan en halv månad tillbaka börjat protestera genom att sitta på saltgårdarna för att förhindra markfyllnadsprocessen.

På morgonen den 25 juli samlades spontant tusentals invånare på den södergående motorleden utmed kusten för att blockera trafiken till Peking och Shanghai i ett par timmar.

Lokalpolitikerna syntes inte till, istället kom ett par hundra specialpoliser för att skingra massan.

Byborna förklarade:

– Bönderna kände sig illa behandlade. Regimen försökte inte att lösa problemet utan skickade istället poliser för att kväva protesten. Bönderna beslutade därför att göra motstånd mot den beväpnade polisen och förstörde ett polisfordon. Fler än tio bybor skadades. En del sprang därifrån och sex greps. Två slogs medvetslösa med elbatonger och sparkar. De skickades till sjukhus och man känner inte till hur deras tillstånd är just nu.

Enligt uppgifter från internet har partichefen för de 13 produktionsteamen mutats och därmed börjat stödja tjänstemännen istället för bönderna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20351/


Fler än 3000 saltbönder samlades runt den södergående motorleden för att protestera mot orättvisa och förtryck. (Epoch Times)

Fler än 3000 saltbönder samlades runt den södergående motorleden för att protestera mot orättvisa och förtryck. (Epoch Times)


Fler än 3000 saltbönder samlades runt den södergående motorleden för att protestera mot orättvisa och förtryck. (Epoch Times)

Fler än 3000 saltbönder samlades runt den södergående motorleden för att protestera mot orättvisa och förtryck. (Epoch Times)