Protester mot markstölder i södra Kina
En kvinna leder en polis som tillfångatagits efter en konflikt kring markstölder i Dongwiao, Fujianprovinsen, den 11 maj 2013. (Molihua.org)


Under en uppgörelse med myndigheterna i Fujianprovinsen tog byborna flera tjänstemän som gisslan, bland dem en polis ur en specialstyrka som försågs med handfängsel och paraderades genom staden.

Efter upprepade konflikter mellan polisen och lokalbefolkningen om konfiskering av mark och ersättning, samlades nära tusen invånare från Dongqiao i staden Quanzhou, framför bykommitténs kontor i Nanhu den 11 maj.

De kastade sten på polisen, som till sist backade in i kontorsbyggnaden. Byborna gick sedan in i byggnaden och tillfångatog de lokala ledarna på härads- och stadsnivå, samt två ur personalen, enligt China’s Jasmine Revolution, en sajt som bevakar frågor om mänskliga rättigheter.

Epoch Times ringde
till Dongqiaos polisstation den 12 maj och vakthavande polis förnekade inte händelsen, men lade på luren.

Enligt en källa skickar myndigheterna efter mer beväpnad polis och lokalbefolkningen förbereder sig på att försvara sig.

Polisen har stormat byn många gånger och konflikten har förvärrats, enligt China’s Jasmine Revolution.

Klockan 7 på morgonen den 4 maj kom omkring 100 poliser ur en specialstyrka till byn. De arresterade och misshandlade många människor.

På kvällen den 10 maj gjorde polisen fler gripanden, vilket resulterade i en konflikt, där över 2 000 invånare var inblandade.

Nästa morgon fortsatte polisen arrestera och slå folk, även äldre personer.

Feng, en man som bor i byn Nanhu sade till Epoch Times att myndigheterna olagligt beslagtagit omkring 2 000 hektar mark tillhörande byborna nära Xingcuo-havet åt ett byggföretag från Quanzhou, och invånare från närliggande städer har länge protesterat mot exproprieringen.

Feng sade att
den genomsnittliga åkerarealen per person i området bara är drygt 0,01 hektar, och invånarna kan inte klara sig på jordbruk, utan är starkt beroende av vad havet kan ge. Att ta bort över 2 000 hektar av deras mark nära havet hotar därför deras uppehälle.

Lokala myndigheter har inte talat med byborna och inte heller gett dem skälig ersättning, sade Feng. Folk har protesterat mot detta flera gånger, men har fortfarande inte fått något svar. Myndigheterna har också förbjudit medierna att rapportera om saken.

Översatt av Hsin-Yi Lin. Skriven på engelska av Gisela Sommer.

Översatt från engelska


Bybor ansätter kravallpolis under en marktvist med lokala tjänstemän i byn Nanhu, Fujianprovinsen den 11 maj. En polis tillfångatogs av bybor, bands och paraderades genom byn. (Foto: molihua.org)

Bybor ansätter kravallpolis under en marktvist med lokala tjänstemän i byn Nanhu, Fujianprovinsen den 11 maj. En polis tillfångatogs av bybor, bands och paraderades genom byn. (Foto: molihua.org)


Bybor ansätter kravallpolis under en marktvist med tjänstemän i byn Nanhu, Fujianprovinsen den 11 maj. (Foto: Molihua.org)

Bybor ansätter kravallpolis under en marktvist med tjänstemän i byn Nanhu, Fujianprovinsen den 11 maj. (Foto: Molihua.org)