Protester mot intensivare förföljelse inför OS
Ett uttalande läses upp framför den lokala och internationella pressen utanför den kinesiska ambassaden i Kuala Lumpur. (The Epoch Times)


Utövare av den i Kina förföljda meditationsmetoden Falun Gong demonstrerade förra veckan utanför den kinesiska ambassaden i Kuala Lumpur i Malaysia. Syftet var att uppmärksamma allmänheten och media på det Kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) alltmer intensiva förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina inför de olympiska spelen.

Både lokal och internationell press bevakade gruppen av malaysiska och kinesiska Falun Gong-utövare då de höll upp banderoller och talade utanför ambassaden. På banderollerna stod ”Falun Dafa är bra”, ”Frige Falun Gong-utövarna: Liu Guo Rong, Li Zhi Hong, Zhang Tong” och ”Protestera mot KKP:s illegala arresteringar av Falun Gong-utövare”.

Demonstranternas talesman var den 24-åriga kinesiska studenten Li Chi Yue.

– Vi vill att KKP upphör att använda OS som en förevändning för att fortsätta förföljelsen av Falun Gong-utövare, sade hon.

Enligt Li beror de ökade arresteringarna och förföljelsen av Falun Gong i Kina på att KKP inte vill att världen ska få kännedom om situationen i Kina.

Enligt statistik från hemsidan Clearwisdom har 1 878 utövare i 29 provinser, städer och självständiga regioner arresterats mellan den 1 januari och 11 mars i år.

Den kinesiska Falun Gong-utövaren Jia Jia som studerar i Malaysia berättar att hennes föräldrar kidnappades av polisen den 25 mars i år, i Changsha i Hunanprovinsen.

– Det är svårt för mig. Jag måste ensam stå emot trycket, jag har förlorat min försörjning och jag har inte hört av dem sedan den illegala arresteringen, säger Jia Jia.

En annan kinesisk Falun Gong-utövare, Zhang Zi Jian, hävdar att hans pappa Zhang Guo Dong arresterades i Wei Hai den 11 oktober 2007. Polisen ska ha sagt till hans mamma att hon inte får besöka Zhang Guo Dong förrän efter de olympiska spelen. Zhang anser att KKP ökar förföljelsen på grund av OS.

– Vi ber omvärlden att hjälpa till att frige Falun Gong-utövare i Kina; vi kräver att KKP friger dem omedelbart, säger Zhang.

Protesten ägde rum innan den olympiska facklan kom till Kuala Lumpur på måndagen. Rädslan för protester mot facklan har gjort att den malaysiska allmänhetens uppmärksamhet riktats mot KKP:s kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Li Chi Yue förklarar emellertid att gruppen som protesterar utanför ambassaden inte kommer att protestera under fackelstafetten. Li säger att de väntar på att KKP ska uppfylla de löften de avgav 2001 då de tilldelades de olympiska spelen, att de ska förbättra människorättsituationen inne i Kina.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-21/69548.html


Talesman Li Chi Yue beskriver hur KKP intensifierar förföljelsen av Falun Gong-utövare med OS som förevändning. (The Epoch Times)

Talesman Li Chi Yue beskriver hur KKP intensifierar förföljelsen av Falun Gong-utövare med OS som förevändning. (The Epoch Times)


Falun Gong-utövare protesterar utanför den kinesiska ambassaden i Malaysia. (The Epoch Times)

Falun Gong-utövare protesterar utanför den kinesiska ambassaden i Malaysia. (The Epoch Times)