Protester i Genève mot organförsäljning i Kina
Förenta Nationerna, Genève, den 4 april: Demonstranterna bär nio spöklika statyer (av vilka två finns med på bilden) i marchen. Varje staty representerar en aspekt i kommunistpartiets förföljelse av det kinesiska folket. (Marcin Hakemer/Epoch Times)


Den 3 och 4 april genomförde omkring 500 människor protestmarcher i Genève mot den kinesiska regimens brutala förföljelse av olika grupper såsom Falun Gong. I protesterna togs även upp de senaste veckornas anklagelser om en omfattande försäljning av fångars organ från koncentrationsläger såsom Sujiatun. De protesterande riktade krav mot FN att närmare undersöka och agera på organförsäljningen i Kina.

Den 4 april firades även att närmare 10 miljoner kineser har sagt upp sitt medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet (kkp) under de senaste arton månaderna.

I protestmarchen deltog kinesiska trumslagare, protestbanderoller och kvinnor klädda i vitt, som är sorgens färg i Kina, och bar på bilder av dödade Falung Gong-medlemmar.

På måndagen den 3 april stannade demonstranterna hela dagen framför Wilson Palace, högkvarteret för FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour.

– Vi har hört om mycket allvarliga rapporter de senaste veckorna om fängslande och tortyr av Falun Gong-medlemmar och vi har hört att det finns läger i Kina där även organ – ögon, njurar och andra delar från människokroppar har plockats ut för att användas till höga dignitärer och andra i Folkrepubliken Kina, sade i sitt uttalande Dr Charles Graves, generalsekreterare för Interfaith International.

Dr Charles Graves sade vidare att Interfaith International kommer att arbeta med det nya Rådet för mänskliga rättigheter i FN och kommer att stydera rapporten från Kina som ska lämnas av Manfred Nowak, FN:s specialrapportör för tortyr, samt undersöka saken vidare.

En annan av talarna, nationalrådet Maria Roth Bernasconi, fördömde alla brott mot mänskliga rättigheter, var de än händer i världen.

– Jag fördömer existensen av koncentrationsläger, en ohygglig påminnelse , vilket man trodde efter 1945 skulle definitivt höra till historien. Men så verkar det icke vara fallet och vi kan inte vara tysta inför de fasorna som fortfarande händer idag.

På kvällen hölls en ljusvaka till minne av dem som fallit offer för förföljelsen i Kina.

Den 4 april hölls en march sponsrad av Epoch Times till Place de Nations, framför FN:s högkvarter. Längst fram i paraden bar folk nio
spöklika statyer, var och en symboliserande en sida av Kinas kommunistpartiets förföljelse av sitt folk, som nämns i Nio Kommentarer om Kommunistpartiet, utgivna av Epoch Times. Några av demonstranterna tog del av den globala stafetthungerstrejk som initierats av advokat Gao Zhisheng.

– Vi har alla erfarit sådana saker; många människor i Latvia sändes till koncentrationsläger under Kommunistpartiets tyranni….jag hoppas att det kinesiska folket tydligt kan förstå vad kommunistpartiet är i verkligheten och frigöra sig från det ….så fort som möjligt, sade en
lettisk demonstrant.

Nationalrådet Oskar Freysinger hade skrivit ett brev för att stödja protestmarchen, där han kallade kommunismen i sig för ett ”brott mot
mänskligheten” .

Vasilios Zoupounidis,Styrelseledamot i SHRIC, (Supporting Human Rights in China, en människorättsorganisation med bas i Sverige), sade i sitt uttalande att målet för organisationen är att bringa grundläggande mänskliga rättigheter till det kinesiska folket. Detta kan endast hända när det Kinas kommunistpartiet har fallit.

– När avhoppen från kinas kommunistparti når toppen kan vi se att det kinesiska folket har valt en ljus framtid för sig själva, framförde
Vasilios Zoupounidis.

Enligt Vasilios Zoupounidis är kkp:s brott mot mänskligheten alltför många och de senaste asvlöjandena är anklagelserna om systematisk och massiv organförsäljning från fängslade Falun Gong-utövare i Kina en av de mest ”ondskefulla”, som den kinesiske regimen är direkt ansvarig för. Han avslutade sitt tal med en uppmaning till världen.

– Den svenska organisationen ”Supporting Human Rights in China” manar alla regeringar och mänskliga rättighetsorganisationer, särskilt Kommissionen för mänskliga rättigheter i FN att brådskande hjälpa till att få ett slut på dessa ohyggligheter.


Genève: Dr. Charles Graves, generalsekreterare för Interfaith International, yrkar på att FN och högkommissionären för mänskliga rättigheter, Louise Arbour skall se allvarligt på anklagelserna om organförsäljning från koncentrationsläger i Kina. Charles Graves talade på presskonferesen framför Palais Wilson den 3 april. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Genève: Dr. Charles Graves, generalsekreterare för Interfaith International, yrkar på att FN och högkommissionären för mänskliga rättigheter, Louise Arbour skall se allvarligt på anklagelserna om organförsäljning från koncentrationsläger i Kina. Charles Graves talade på presskonferesen framför Palais Wilson den 3 april. (Jan Jekielek/The Epoch Times)


Protest utanför FN i Genève mot organskörd på levande människor i Kina. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times)

Protest utanför FN i Genève mot organskörd på levande människor i Kina. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times)