Protest mot Kinas organhandel
En trupp med kinesiska trumslagare av olika nationaliteter ledde demonstrationen. Cafégästerna utmed Haga Nygata fick lyssna på deras taktasta protest mot det kinesiska kommunistpartiets brott mot mänskligheten. (Foto: Epoch Times)


– Tuidang,  tuidang –  KKP, aldrig mer!
Ropen studsade mellan husfasaderna på Haga Nygata och i övriga centrala Göteborg när hundratalet personer på lördagen genomförde en demonstration för att påkalla uppmärksamhet till organskörden från levande människor i kinesiska dödsläger. De uppmärksammade också att snart 10 miljoner har lämnat det kinesiska kommunistpartiet (kkp) i den våg som på kinesiska kallas tuidang, vilket betyder ungefär, lämna partiet.

Det är nu en dryg månad sedan Epoch Times presenterade uppgifter från en avhoppad kinesisk journalist om ett koncentrationsläger i Sujiatun i nordöstra Kina. I det hölls 6 000 Falun Gong-utövare fångna och utnyttjades som en levande organbank för den omfattande och lönande handeln med transplantationsorgan på kinesiska sjukhus. En kinesisk militärläkare från Shenyang har bekräftat de uppgifterna, med tillägget att det finns 36 sådana läger  i Kina, och att i det största hålls över 120 000  Falun Gong-utövare fängslade.

Vasilios Zoupounidis från Motala representerade människorättsorganisationen Supporting Human Rights in China vid den  avslutande presskonferensen på Gustaf Adolfs torg. Han menar att frågan om mänskliga rättigheter i Kina är viktig även för svenskar och jämför med den starka reaktion som gått över världen mot de brott som utfördes mot judarna i nazismens Tyskland.

– Det här är en samvetsfråga för alla människor i hela världen. Inte bara för kineser utan även för svenskar och alla övriga nationaliteter, sade han till Radio Sound of Hope, som var på plats

Han påpekar att när det sker så grova människorättskränkningar någonstans i världen så är alla människor involverade i det – rent samvetsmässigt. För att åstadkomma en förändring hoppas han att människor i Sverige engagerar sig med att skriva insändare och prata med sina bekanta om dessa frågor.. 

– Man kan också uppmana våra politiker att försöka verka för att få ett slut på den här förföljelsen och de här övergreppen som den kinesiska kommunistregimen ju gör än i dag. 

Ett syfte med lördagens manifestation var att nå kineser, både de som bor i Sverige och de som är här på semester eller i affärer.

– Det uppskattas mycket av kineser som kommer utanför Kina, de känner ju att de har stöd hos folket i andra länder.

Vasilios Zoupounidis tror att framtiden är ljus för det kinesiska folket. I och med att allt fler hoppar av det kinesiska kommunistpartiet, så kommer Kina att genomgå en omvälvning liknande den i det forna östblocket, där kommunismen föll i slutet på 1980-talet.

– I och med att närmare 10 miljoner har hoppat av partiet på bara ett och ett halvt år så ser vi att kineserna själva väljer att plocka bort det där partiet, säger Vasilios.

Demonstrationen samlade folk även från grannländerna. Hannu Järvinen från Åbo i Finland var en av dem. Han har tränat Falun Gong i några år och tycker det har varit mycket bra för honom. Samtidigt förföljs utövarna i Kina, och han ville delta i demonstrationen för att hjälpa till att stoppa förföljelsen.

– Det måste komma en förändring på ett eller annat sätt inom en snar framtid, menar Järvinen.

Den kinesiske demokratikämpen Chen Yang Chao kom från Danmark, där han söker asyl. Sedan 1970-talet har han suttit i kinesiskt fängelse i tre omgångar om sammanlagt tio år, för böcker han skrivit. I dem vände han sig mot kommunistdiktaturen och förspråkade demokrati i de socialistiska länderna. I ett flammande  tal berättade han att att under åren i fängelse dog hela hans  familj, och att han var ensam kvar när han släpptes. Men han var glad att det finns så många människor som engagerar sig för Kina i Sverige.

Chen Yang Chao vände sig till hela den kinesiska armén –  världens största  – i sitt tal, och uppmanade den att träda ur kommunistpartiet.

– I ett demokratiskt land tillhör armén inte ett parti, sade han och nämnde att han gärna samarbetar med Falun Gong-utövarna för en positiv förändring i Kina.


Vasilios Zouponidis från Supporting Human Rights i China uppmanade Sveriges regering att påverka Kinas kommunistregim att sätta stopp för övergreppen mot Falun Gong-utövare och andra förföljda grupper. (Foto: Epoch Times)

Vasilios Zouponidis från Supporting Human Rights i China uppmanade Sveriges regering att påverka Kinas kommunistregim att sätta stopp för övergreppen mot Falun Gong-utövare och andra förföljda grupper. (Foto: Epoch Times)


Falun Gong-utövaren Yan Jiayi har sökt asyl i Sverige men fått avslag av Migrationsverket. Det är överklagat men om hon utvisas skickas hon tillbaka till förföljelsens Kina. (Foto: Epoch Times)

Falun Gong-utövaren Yan Jiayi har sökt asyl i Sverige men fått avslag av Migrationsverket. Det är överklagat men om hon utvisas skickas hon tillbaka till förföljelsens Kina. (Foto: Epoch Times)


Bilder på Falun Gong-utövare som mördats för sina organ exponerades i demonstrationståget.(Foto: Epoch Times)

Bilder på Falun Gong-utövare som mördats för sina organ exponerades i demonstrationståget.(Foto: Epoch Times)