Protest mot Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter
Louise Mattsson från Svenska Tibetkommittén talade på Mynttorget i torsdags om det långa förtryck som Tibets folk utsatts för av den kinesiska regimen. (Foton: Tony Lingfors/Epoch Times)


Människorättsorganisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) uppmärksammade tillsammans med Svenska Tibetkommittén Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid en samling på Mynttorget i Stockholm torsdagen den 7 juni.

SHRIC:s ordförande Petra Lindberg talade i generella drag om situationen i Kina gällande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Hon pratade om att många inte tillåts utöva sin tro i Kina och förtrycket är så stort att man inte ens får protestera utan att det leder till repressalier. Lindberg betonade att världens största diktatur Kina fortsätter att begå kränkningar av mänskliga rättigheter. Hon uppmanade Sveriges regering att ta upp dialogen om mänskliga rättigheter i samband med Hu Jintaos och handelsminister Bo Xilais besök i Sverige.

Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 fram tills i dag har över en miljon tibetaner dödats av den kinesiska regimen.

Louise Mattsson, ordförande för Svenska Tibetkommittén, berättade att 3 000 tibetaner flyr varje år och att Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter har fortsatt i oförminskad skala. Hon krävde att politiska och religiösa fångar ska friges och att den kinesiska regeringen inleder en dialog med den tibetanska exilregeringen.

Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) som besökt Tibet talade också om tibetanernas situation. Hon menade att tibetanerna bör få rätt att resa fritt och ha rätt till mänskliga rättigheter. Hon tyckte att Sverige måste vara tydliga nu när det är kinesiskt besök genom att den svenska regeringen påtalar detta för de kinesiska dignitärerna.

Svenska Uyghurkommitténs Sanavar Zaitova talade om hur uigurernas mänskliga rättigheterna kränks av den kinesiska regimen och underströk vikten av att Östturkestan får sin frihet.

Kristina Isaksson Kleinert från svenska föreningen för Falun Dafa pratade om förföljelsen av Falun Gong i Kina. Hon nämnde att under den åttaåriga förföljelsen har det hittills dokumenterats 3 000 tortyrdödsfall av Falun Gong-utövare i Kina. Hon tog även upp anklagelsen om organskörd som hävdar att Falun Gong-utövares organs stjäls för att sedan säljas dyrt till västerlänningar som är i behov av organ.

Isaksson Kleinert krävde samtidigt att Sveriges regering kraftfullt kritiserar Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter men även att samtliga arbetsläger läggs ner och att Falun Gong-utövare återfår sin frihet och sina mänskliga rättigheter. Därefter lämnade hon över mikrofonen till Benjamin Kong som berättade om sin egen erfarenhet att bli förföljd på grund av att han utövade Falun Gong i Kina. Han vädjade samtidigt om ett slut på förföljelsen. Kong lever numera i Sverige som flykting med FN-status där han fritt kan utöva Falun Gong utan att riskera tortyr och förföljelse.

Karla Lopez från miljöpartiet pratade även hon om olika förföljelser i Kina av oliktänkande. Framför allt nämnde hon att situationen är värst för Falun Gong-utövarna där hela 66 procent av dem är tortyroffer, men underströk samtidigt att även författare, aktivister, dissidenter och religiösa utsätts för systematisk förföljelse och tortyr. Lopez talade också om att Kinas medborgare saknar rättigheter att påverka makten och nämnde även de tusentals avrättningar som sker efter summariska rättegångar och bristen på lagenliga rättegångar. Hon betonade samtidigt att alltför många ser genom fingrarna när de gör handel med Kina och att även regeringar ser den ekonomiska tillväxten som viktigare än att främja de mänskliga rättigheterna.

Även Cecilia Wigström (fp) talade i samma tongångar som Lopez. Hon tog upp organstölden av fångar och menade att det eventuellt finns levande fångar som blivit utsatta för detta brott. Wigström pratade också om den omfattade internetcensuren i Kina och att alla i Kina förföljs som inte tänker som kommunistpartiet. Hon fördömde Yahoo och Google som hjälper Kina med censuren och tog upp fallet Shi Tao som ett belysande exempel. Han fick ett tioårigt fängelsestraff för att ha skickat ett e-postmeddelande om årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg, något som bidrog till att han kunde gripas genom att Yahoo skickade uppgifter om honom till den kinesiska regeringen. Hon tog även upp tibetanernas situation, där många fått långa fängelsestraff för sin kulturs eller religions skull och underströk att tibetanerna bör få självbestämmande samt att uigurerna har rätt till sin egen kultur och sitt land.

Wigström nämnde förföljelsen av Falun Gong som hon menade även existerar utomlands. Som exempel nämnde hon hur det kinesiska konsulatet försökt stoppa Falun Gong-utövares radiosändningar i Göteborg. Hon menade att demonstrationen på Mynttorget var viktig och var samtidigt positivt övertygad om att Sveriges regering kommer att ta upp dialogen om de mänskliga rättigheterna i Kina med Kinas delegation under deras besök i Sverige. Hon krävde att tortyren, censuren och arbetslägren ska avskaffas i Kina.

Även Sven Bergström (c) pratade om Tibet och uppmanade den svenska regeringen att ta upp situationen angående mänskliga rättigheter i Kina och Tibet.

Efter demonstrationen begav sig Isaksson Kleinert till regeringskansliet för att lämna in cirka 14 000 namnunderskrifter som uppmanar om att organstöld i Kina upphör. Ingen i regeringen kom för att ta emot dem och namnunderskrifterna lämnades därför till vakten.


Tibetan håller en tibetansk flagga.

Tibetan håller en tibetansk flagga.


Carina Hägg (s) från Sveriges riksdag menade att tibetanerna måste få rätt att resa fritt i landet.

Carina Hägg (s) från Sveriges riksdag menade att tibetanerna måste få rätt att resa fritt i landet.


Petra Lindberg, ordförande i Supporting human rights in China.

Petra Lindberg, ordförande i Supporting human rights in China.


Benjamin Kong utsattes för kraftig förföljelse i Kina på grund av sin utövning av Falun Gong.

Benjamin Kong utsattes för kraftig förföljelse i Kina på grund av sin utövning av Falun Gong.


Miljöpartisten Karla Lopez sade att Falun Gong är den värst förföljda gruppen i dagens Kina.

Miljöpartisten Karla Lopez sade att Falun Gong är den värst förföljda gruppen i dagens Kina.


Sven Bergström från Centerpartiet anser att regeringen måste ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna med Kina.

Sven Bergström från Centerpartiet anser att regeringen måste ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna med Kina.