Protest i polska parlamentet mot kinesisk topptjänsteman anklagad för folkmord
En skärmbild från polska TVP24 av de två demonstranter som eskorteras av en av parlamentets säkerhetsvakter. (Foto: Skärmbild på TVP24)


En ledande kinesisk regeringstjänsteman som i Spanien har anklagats för folkmord och tortyr mot Falun Gong-utövare i Kina, konfronterades av MR-demonstranter vid entrén till det polska parlamentet i Warszawa torsdag förmiddag.

– Vi ville träffa delegationen ansikte mot ansikte och få fram ett meddelande till Jia Qingling om att förföljelsen av Falun Gong i Kina, för vilken han är medansvariga, är fel och måste stoppas, sade Tomasz Kowalski, ordförande för den polska föreningen för Falun Dafa och en av demonstranterna.

Jia Qinglin är en toppolitiker i Kinas politbyrå, och enligt Kowalski ansvarig för att systematisk anhålla, häkta, tortera och mörda tusentals Falun Gong-utövare i Kina. På delegationens ankomstdag till Polen, ingav Kowalski en besvärsinlaga till åklagarmyndigheten där han begärde att polska domstolar inleder en utredning huruvida Jia Qingling kan gripas och dömas i Polen för folkmord och tortyr som begåtts i Kina

När Kowalski och en annan demonstrant närmade sig delegationen i tröjor med texten ”Falun Dafa är bra”, reagerade delegationens kinesiska säkerhetsvakter verbalt med aggressivitet. Därpå följande händelserna har varit föremål för en intensiv uppmärksamhet i medierna.

På uppmaning av den kinesiska säkerhetspersonalen kvarhölls de två demonstranterna en stund av en av parlamentets säkerhetsvakter, skenbart för att kontrollera deras passerkort, vilket gav den kinesiska delegationen en möjlighet att snabbt komma därifrån.

Olika medier fanns på plats och bevittnade händelsen, inklusive radio- och TV-personal som fångade det på band. I ett reportage som sändes av en av de största och mest populära TV-stationerna i Polen, TVN24, kan man se och höra journalister ifrågasätta lagligheten i vaktens agerande när han försöker ingripa å de protesterandes vägnar.

– På vems order för du bort dessa människor? frågade en av journalisterna parlamentets säkerhetsvakt, som svarade att han bara eskorterade dem till säkerhetsbordet för att kontrollera passerkortets giltighet.

Men dina handlingar är uppenbart avsedda att hindra dessa människor från att göra vad de kom hit för … när du kontrollerat deras passerkort kommer den kinesiska delegationen att vara borta för länge sedan, sade en annan journalist.

Det visade sig senare att de protesterande hade bjudits in till det polska parlamentet av den förre justitieministern och nuvarande riksdagsledamoten Andrzej Czuma.

– Jag bjöd in dem till parlamentet eftersom de är mina vänner, särskilt Maria Salzman. Tillsammans organiserade vi i Chicago och Boston verksamhet till stöd för Falun Dafa-organisationen, även känd som Falun Gong, som jag värderar mycket högt eftersom det är den enda organisationen i det kommunistiska Kina, bortsett från katolska kyrkan, som är oberoende, sade Czuma.

Den tidigare ministern har offentligt krävt en förklaring från parlamentets säkerhetschef varför hans gäster behandlades på det sätt som det gjordes.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45448/