Protein från T rex liknar kycklingprotein
Sue, det största och mest kompletta exemplaret av Tyrannosaurus rex som någonsin hittats, visas på Field Museum i Chicago. Protein har kunnat återskapas från den 68 miljoner år gamla dinosauriens ben och forskarna säger att proteinet liknar en kycklings. (Foto: Tim Boyle/Newsmakers)


En gång betraktades det som science fiction, men nu har forskare lyckats återskapa fragment av protein från en 68 miljoner år gammal Tyrannosaurus rex ben – och det ser ut som kycklingprotein.

Det är första gången protein har upptäckts i en så gammal fossil och forskarna har tidigare trott att protein inte kunde överleva fossilisering.

T. rexens ben, vilka grävdes fram ur sandsten i Montana i USA, befanns av Dr Mary Schweitzer på North Carolina State University innehålla mjuk vävnad. Man har nu bekräftat att vävnaden innehåller protein liknande kycklingars.

Ben består av ett hårt, fibröst protein som kallas kollagen, samt mineraler. När mineralerna lösts upp upptäckte Dr Schweitzer att den mjuka vävnaden fortfarande fanns kvar.

Detta kom som en stor överraskning, eftersom proteinet när ett djur dör omedelbart börjar brytas ner och ersättas av mineraler när det fossiliseras. Man har inte trott att någon mjuk vävnad skulle kunna överleva efter om kring en miljon år.

”Under årtionden trodde man att fossiliseringsprocessen förstörde allt ursprungligt [organiskt] material och följaktligen har ingen undersökt riktigt gamla ben”, säger Dr Schweitzer i ett pressmeddelande.

Kollagen har upptäckts i andra fossil tidigare, men inte i någon så gammal som T. rexen. Forskarna är säkra på att kollagenet kommer från dinosaurien eftersom mikrober inte kan producera kollagen och då benen var begravda långt under mark, vilket skyddade dem från kontaminering.

Dr Schweitzer och hennes kollegor fann att extrakt från T. rexens ben reagerade med antikroppar från kycklingkollagen, vilket antyder att proteinet liknade fåglars.

För att bekräfta detta tog de hjälp av Dr John Asara på Harvard Medical School, expert på att identifiera proteiner med hjälp av masspektrometri.

Dr Asara fann sju sekvenser av aminosyror – byggstenarna i protein – som finns i kollagen. När forskarna jämförde dem i en databas med sekvenser från moderna djurarter upptäckte de att de flesta av aminosyrornas sekvenser överensstämde med kycklingar, medan övriga överensstämde med vattenödlor och grodor.

Forskningsrapporten, som publicerades i tidskriften Science, hoppas kunna uppmuntra vidare forskning bland andra välbevarade fossila ben.

”Denna information kommer att hjälpa oss att lära mer om dinosauriernas evolutionära förhållanden, om hur konserveringen går till och om hur molekyler degraderar över tiden”, säger Dr Schweitzer.

Forskningen har också direkt tillämpning på studier av sjukdomar som cancer.

Översatt från originalartikel på engelska.  http://en.epochtimes.com/news/7-4-28/54656.html