Promenader i naturen höjer sinnesstämningen
En promenad i naturen är hälsosam på många sätt. (Foto: Photos.com)


Jag tror stort på att regelbunden aktivitet förbättrar vår hälsa – både vad gäller kroppen och sinnet. Därför blev jag intresserad av resultaten i en studie som gjorts av ett forskarlag på University of Essex i England. I studien framkom att promenader i naturen hade en mycket positiv inverkan på humöret och självkänslan.

Studien innehöll en jämförelse mellan effekten av en trettio minuters promenad i naturen och på ett shoppingcenter. Efter en promenad på landet rapporterade 71 procent av deltagarna att de kände sig mindre stressade och nedstämda, medan 80 procent rapporterade en förbättrad självkänsla. Jämförelsevis upplevde endast 45 procent en minskad nedstämdhet efter en promenad i ett shoppingcenter, medan 50 procent kände sig mer spända och 44 procent tyckte att deras självkänsla faktiskt hade sjunkit.

Jag har inte sett någon statistisk analys av denna studie, men när man tittar på det rakt av så verkar denna studie stödja tanken att promenader i det gröna är bra för dem som vill upprätthålla sin mentala hälsa. Den här forskningen är särskilt angelägen med tanke på att utskrivningen av antidepressiva mediciner är hög i England. Enligt organisationen för mental hälsa MIND, skrev allmänläkare förra året ut 31 miljoner recept mot depression, vilket var 6 procent fler än året innan.

MIND säger att ”ekoterapi” har förmåga att hjälpa miljoner människor med depression. Fördelen är att det är mycket billigare än antidepressiv medicinering. Den har heller inga biverkningar och är enkelt att tillgå.

Det finns ett antal egenskaper hos naturen som kan ha en stämningshöjande effekt. Jag kommer till exempel ihåg att jag för ett par år sedan läste om hur träden avger ammoniumkarbonat som kan ha en positiv effekt på hälsan. En annan faktor som har en naturlig antidepressiv inverkan är solljuset.

Solens inverkan på huden gör att kroppen tillverkar D-vitamin. Forskning visar att detta näringsämne faktiskt har en förmåga att motverka SAD, (seasonal affective disorder) något som ibland kallas också för ”vinterdepression”. I en studie fann man att bara fem dagars behandling med D-vitamin (doser på 400 eller 800 IU per dag) förbättrade vinterdepressionen [1]. Ytterligare bevis för D-vitaminets goda effekt på SAD kom från en studie där personer fick behandling med 600 eller 4000 IU av D-vitamin dagligen under minst sex månader. Båda D-vitamindoserna ledde till stämningsförbättringar och allmänt bättre välmående hos deltagarna, och särskilt hos dem som fick den större dosen [2].

Det kan förstås finnas annan inverkan från solen än D-vitamin, som förhöjer sinnestämningen. Men vilken mekanism det än är, så är det viktigaste här att den senaste forskningen på ”ekoterapi” påminner oss om att en så enkel sak som en promenad i naturen kan höja sinnestämningen.

Referenser:
1. Lansdowne AT, et al Vitamin D3 enhances mood in healthy subjects during winter. Psychopharmacology (Berl). 1998; 135(4): 319-23.
2. Vieth R, et al. Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutrition Journal 2004; 3:8 http://en.epochtimes.com/news/7-5-24/55679.html