Prokommunistisk organisation i Hongkong klädde ut sig till Falun Gong-utövare
Medlemmar av Hong Kong Youth Care Association klär sig vanligtvis i gröna jackor, men alla hade gula kläder för att anta en Falun Gong-utövares identitet. På bilden delar de ut flygblad där Falun Gong-utövare brukar stå, för att förtala Falun Gong.


Att trakassera och störa Falun Gong-utövarnas offentliga aktiviteter i Hongkong är inte tillräckligt för medlemmar av föreningen Hong Kong Youth Care Association (HKYCA). Under de senaste två veckorna har de klätt ut sig till Falun Gong-utövare och delar ut flygblad som förtalar Falun Gong, som ett led i att vilseleda Hongkongbor och kinesiska turister.

Leung Chun-Yin, Hongkongs regeringschef (chief executive), anses av somliga vara närmast en marionett åt Jiang Zemins grupp. Jiang var tidigare Kinas ledare (och den som satte igång förföljelsen av Falun Gong).

Leung påstås ha manipulerat flera organisationer som till exempel ”Caring Hong Kong Power” och ”Voice of Loving HK” för att driva igenom Jiang-gruppens politiska agenda.

Medlemmar av dessa föreningar
antar ofta olika identiteter och deltar i olika offentliga evenemang – ibland beblandar de sig med det prodemokratiska lägrets demonstrationer för att förolämpa demonstranter, och vid andra tillfällen visar de öppet sitt stöd för Leung.

Som anhängare till Leung stod de upp mot de som protesterade mot prokinesisk utbildning, mot folk som stödde Falun Gong och mot åsiktsfrihet.

Samma medlemmar återfinns också i Youth Care Association.

Enligt vad Epoch Times tidigare har rapporterat om, började HKYCA trakassera Falun Gong-utövarnas offentliga kampanjer för att exponera den kinesiska regimens förföljelse av gruppen vid Causeway Bay i oktober 2013.

Men HKYCA:s ofredande avslöjades och allmänheten i Hongkong blev upprörd. Medlemmarna i föreningen började då ta till andra tillvägagångssätt.

Den 14 februari bar två eller tre personer från HKYCA gula jackor och förklädde sig som Falun Gong-utövare. Samtidigt som de ropade ”Falun Dafa är bra!” (Falun Dafa är ett annat namn för Falun Gong), delade de ut flygblad till förbipasserande som innehöll information som förtalade Falun Gong.

När Falun Gong-utövare varnade dem att man tänkte sätta stopp för den olagliga handlingen, började andra medlemmar i HKYCA att håna dem och ställde till en scen genom att säga att Falun Gong är emot sitt eget folk.

Falun Gong-utövare tog tag i saken och samlade in foton av föreningens medlemmar före och efter förklädnaden och gjorde ett bildmontage av dem på en plansch. En Falun Gong-utövare som deltog i informationskampanjen mot förföljelsen vid Lok Ma Chau sade att många kinesiska turister noggrant tittade på planscherna.

Vissa av dem tittade till och med på ansiktena på föreningens medlemmar vid platsen och jämförde dem med planscherna. Av rädsla för att bli identifierade lämnade föreningens medlemmar snabbt platsen.

Liao, som samordnade Falun Gongs informationskampanjer, sade att sedan planscherna kom upp har föreningen slutat med förklädnaden. Men tyvärr har de tagit till sitt gamla trick: att visa upp stora banderoller framför Falun Gongs platser för att hindra förbipasserande från att se informationen.

Den 24 februari blockerades Falun Gongs informationsplats vid Mong Kok av tre delar av en sex meter lång banderoll från föreningen.

Men nästa dag var de tillbaka vid Mong Kok, iklädda Falun Gongs gula t-shirts och delade ut flygblad som förtalade Falun Gong.

Översatt från engelska.


Att bära förklädnader för att förtala Falun Gong är ett nytt trick som medlemmarna i Hong Kong Youth Care Association har tagit till.

Att bära förklädnader för att förtala Falun Gong är ett nytt trick som medlemmarna i Hong Kong Youth Care Association har tagit till.


(Övre foton) En manlig medlem i ”Caring Hong Kong Power” eller ”Voice of Loving Hong Kong” störde Falun Gong när de vid Mong Kok i Hongkong den 24 februari försökte informera om förföljelsen som pågår i Kina. (Nedre foton) En kvinna från Hong Kong Youth Care Association i grön jacka vid Wong Kok den 25 februari syns bära Falun Gongs gula jacka som förklädnad.

(Övre foton) En manlig medlem i ”Caring Hong Kong Power” eller ”Voice of Loving Hong Kong” störde Falun Gong när de vid Mong Kok i Hongkong den 24 februari försökte informera om förföljelsen som pågår i Kina. (Nedre foton) En kvinna från Hong Kong Youth Care Association i grön jacka vid Wong Kok den 25 februari syns bära Falun Gongs gula jacka som förklädnad.