Professor varnar för social oro i Kina
Växande klyftor mellan fattiga och rika, mäktiga och maktlösa gör att Kina stor inför hotet av ökad social oro. (Foto:Feng Li/Getty Images)


Klyftorna mellan Kinas privilegierade grupper och den stora massan av fattiga hotar landets stabilitet, menar en ansedd kinesisk akademiker.

I en intervju med den pekingvänliga tv-stationen Phoenix Television säger författaren och professorn Zheng Yongnian att Kinas snabba ekonomiska tillväxt inte förmår överbrygga den växande klyftan mellan rika och fattiga.

Han pekar på att samhället har skiktats i två separata nivåer, där partifunktionärer och de rika finns på den övre och den stora massorna som saknar både pengar eller makt finns på den undre. Socialgruppstillhörigheten går dessutom i arv på ett sätt som gör att välståndet inte cirkulerar i samhället.

 Zheng Yongnian, chef för Singapores nationaluniversitets östasiatiska institut. (Foto: Professor Zheng Yongnian/CC BY-SA 3.0)

Zheng Yongnian, chef för Singapores nationaluniversitets östasiatiska institut. (Foto: Professor Zheng Yongnian/CC BY-SA 3.0)

Zheng Yongnian liknar det kinesiska samhället vid ett slott, där de rika med makt finns på insidan och resten står utanför murarna och tittar in.

Han säger att det dessutom finns murar mellan socialgrupper både inne i och utanför slottet.

Det bidrar till uppluckring av samhällsmoralen och misstänksamhet mellan olika klasser.

Kina står nu definitivt inför hotet av samhällelig oro, säger Zheng Yongnian.

Tre orosmoln fördunklar livet i det kinesiska slottet: ökande inkomstklyftor, stelnande socialgrupper och bristen på sociala skyddsnät. Dessa gör att de som faktiskt fått det bättre efter att Deng Xiaoping öppnade för marknadsreformer på 1980-talet ”ändå inte känner sig tillfreds med sina liv”.

– Problemet med dagens Kina är inte att vissa personer eller platser har blivit rika, utan att regeringen har misslyckats med att skydda de människor och platser som ännu inte har blivit det, och det gäller framför allt de mest sårbara samhällsgrupperna, sade Zheng Yongnian.