Prisras att vänta på Kinas bostadsmarknad
Kinesen Chen Pokong, kommentator i politiska och ekonomiska frågor, betonade att Kinas bostadsmarknad är som en bubbla och att kraftiga prisfall väntar runt hörnet. (Foto: AFP/ Getty Images)


Politik- och ekonomikommentatorn Chen Pokong hävdar att kraftiga prisfall är att vänta på bostadsmarknaden i Kina. Kinas aktiemarknad har sett en kraftig nedgång och bostadsmarknaden är ännu mer förrädisk.

– Kinas bostadsmarknad är en industri med enorma vinster. Detta beror på att investeringskapital från inom och utom landet har flödat in och pressat upp priserna för högt, vilket har lett till en dold bubbla, sade Chen.

Enligt Chen är den har typen av bubbla inte normal och den kommer att spricka om utländskt kapital dras tillbaka, om mycket kapital rör på sig eller om marknadens köpkraft försvagas. Följaktligen kan man förvänta sig en stor fluktuation och stora prisras på den kinesiska bostadsmarknaden.

– Den största fluktuationen har ännu inte inträffat. När den gör det kommer bostadsbubblan att brista. När den brister kommer det att ha en stor inverkan på Kinas ekonomi eftersom bostadsmarknaden är en viktig stöttande komponent i Kinas ekonomi. Denna påverkan bör inte underskattas eftersom den även kommer försvaga andra områden såsom kapitalmarknaden och tillverkningsindustrin, sade Chen.

Även Yan Lingru, en före detta fastighetsmäklare som för närvarande bor i Kalifornien, anser att en bubbla har formats.

– Kinesiska banker, däribland de fem större bankerna, har lidit av svåra skuldproblem på bostadslånssidan. Det finns inga standardiserade strategier eller övervakningsmekanismer. Det saknas även en hälsosam procedur för att processa lån och den administrativa makten stör marknadens funktion. Den ansvarige för lånen är den som skapar reglerna. Kina befinner sig redan nu i en bostadsbubbla.

– Bostadsmarknaden måste gå tillbaka. Folk kommer inte att kunna sälja något om de inte sänker priserna. Det finns så många obebodda hus och i många hus växer det nästan spindelväv på eftersom de funnits så länge på marknaden. Det kommer hela tiden in nya hus på marknaden medan de gamla, dåliga husen stannar kvar. Detta har lett till att banklån förblir bundna i dessa osålda hus.

Yan tillade:

– Några osålda hus som togs över av bankerna auktionerades ut. Somliga såldes till låga priser så investerarna kunde rädda sig själva. Dessa investerare ligger illa till.

Sedan jordbävningen drabbade Sichuan den 12 maj har bostadsförsäljningen i olika kinesiska städer fortsatt att sjunka. Så här långt har bostadsförsäljningen i Peking sjunkit med tio procent och i Shanghai med tjugo procent. Även i Shenzhen har man sett en märkbar nedgång.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-25/72416.html