Prishöjningar påverkar kinesisk levnadsstandard
En arbetare fyller sin trehjuling med kolbriketter vid en kolgruva nära Shanghai. (Foto: AFP PHOTO/LIU Jin)


– Jag lagade tidigare köttsoppa varje dag men nu har jag bara råd med soppa två gånger i veckan, säger Huang, en gammal kvinna från Shenzhen i södra Kina.

Att minska mängden soppa är ingen liten sak för Huangs familj. I denna del av Kina där köttsoppa anses vara den största näringskällan ger man inte upp den om man verkligen inte har råd.

Huang har inte råd med den nu, liksom många andra kineser. Sedan köttpriset ökade i maj har den allmänna matkostnaden eskalerat över hela Kina. Jämfört med samma tid förra året var det i november en 56-procentig prisökning på griskött, 38,8 procent för höns, 35 procent för matolja och 28,6 procent för grönsaker.

Då inkomsterna inte ökar lika mycket har prisökningen på mat haft en uppenbar påverkan på människors levnadsstandard. För lägre inkomstklasser blir kött allt mer ovanligt i vardagen.

Li bor i en liten stad i Yunanprovinsen, nära Kinas gräns till Burma. Hon sade den 12 december i en telefonintervju:

”Griskött kostade runt 14 yuan per kilo (ungefär samma i svenska kronor) tidigare i år, men nu är priset uppe i 28 yuan.”

Med en suck tillade hon:

– ”Kyckling kostade tidigare 20 yuan per kilo, nu är det 33 yuan. Priserna på grönsaker har också gått upp ordentligt.”

Mat är inte det enda i vardagen som människor fått svårt att ha råd med. Under vintern har även gaspriserna stigit. I staden där Li bor använder de flesta gas som bränsle vid matlagning. När priserna steg med 50 procent i år var det många som fick panik.

Prisökningen på gas tvingar många tillbaka till mer traditionella bränslen såsom kol. I Guangzhou har många bytt till kolbriketter för uppvärmning och matlagning. En brikettbutiksägare i Guangzhou säger att han under de senaste månaderna sålt 5 000 briketter varje dag, dubbelt så många som förra vintern.

Som en följd av de ökande priserna steg i november Kinas konsumentprisindex, en viktig inflationsindikator, till 6,9 procent och är därmed den högsta på elva år.

Översatt från version