Priset på småhus sjunker svagt


Priser på småhus faller om än svagt. Jämfört med föregående kvartal sjönk småhuspriserna i Sverige med en procent. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har priserna dock stigit med nio procent.

Nedgången på småhusens försäljningspris är olika beroende på område. SCB anger i sin statistik att under de senaste kvartalen har stor-Malmö haft störst prisnedgång med fem procent. Därefter följer Uppsala, Dalarna och Norrbotten med tre procents nedgång.

Det är inte likadant överallt. I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har det varit en prisuppgång med sju respektive fem och fyra procent. Här leder Västernorrland genom att på årsbasis ha haft den största prisuppgången med 14 procent.

Genomsnittspriset för ett småhus är 1,9 miljoner kronor. I Stockholm var det 3,4 miljoner. I Halland, Skåne och Uppsala ligger snittpriset över två miljoner. Det finns tre län som ligger under ett genomsnittspris av en miljon kronor och de är Värmland, Västernorrland och Norrbotten.