Pris för engagemang i en av mänsklighetens ödesfrågor
Anna Kajumulo Tibaijuka, Nairobi, Kenya, en av pristagarna, är chef för boende- och bosättningsprogrammet Habitat i FN. (Foto: Göteborgspriset)


Med mänsklighetens ödesfrågor arbetar tre personer från tre olika kontinenter, globalt och småskaligt. De är kunniga, engagerade och får saker gjorda. För detta tilldelas de ”Göteborgspriset för hållbar utveckling 2009”.

Människorna fortsätter att flytta in till städerna och nu bor halva mänskligheten i världens städer och tätorter. Det är inte bra ur miljösynpunkt för 75 procent av energin förbrukas där och 80 procent av de klimatpåverkande utsläppen kommer därifrån. Det gäller att skapa mer hållbara städer och regioner, både miljömässigt och socialt.

En av FN:s undergeneralsekreterare, Anna Kajumulo Tibaijuka, arbetar med sådana frågor. Hon är chef för boende- och bosättningsprogrammet Habitat som vuxit i betydelse efter hennes tillträde år 2000.

Ett av Millenniedeklarationens delmål var att senast år 2020 lyfta 100 miljoner sluminvånare ur fattigdom, ett arbete som Tibaijuka framgångsrikt leder.

Anna Tibaijuka driver på storstädernas praktiska klimatarbete men så är hon också en av initiativtagarna till Cities in Climate Change.

Att förändra sin stads urbana miljö har Enrique Peñalosa arbetat med. Han var borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá mellan 1998-2001.

Vid hans tillträde hade staden en av världens mest kaotiska stadsmiljöer med slum och dålig luft. Peñalosa införde ett nytt modernt effektivt stambussnät och lätt bygga världens hittills största cykelnät.

Varje söndag mellan klockan 7 och 14 är biltrafiken på långa vägsträckor stängd till förmån för gång- och cykeltrafik, vilket har blivit populärt.

Några danska öbor har arbetat med ett mindre projekt än de ovanstående. De har tävlat om vilken dansk ö som först skulle bli själförsörjande på förnybar energi.

Sören Hermansen är centralpersonen i Samsöprojektet. Samsö har drygt 4000 invånare. Under hans entusiasmerande ledning har ön nu 21 vindkraftverk, 11 på land och 10 till havs. Dessutom eldas fjärrvärmeverken med halm och flis. Man arbetar med att ersätta oljan med biogas, rapsolja och elbilsteknik.

Just för att dessa tre personer kämpar för mera hållbara städer och regioner, miljömässigt och socialt, och har hittat nya lösningar på gigantiska utmaningar, tilldelas Anna Kajumulo Tibaijuka, Nairobi i Kenya, Enrique Pañalosa, Bogota i Colombia och Sören Hermansen, Samsö i Danmark, Göteborgspriset 2009.

”Göteborgspriset för hållbar utveckling” är på en miljon kronor och delas lika. Prisutdelning kommer att ske i Göteborg den 26 november.

– Göteborgspriset – ”Nobelpriset i miljö” – fyller ju tio år 2009. Att då få ge vårt jubileumspris till dessa lysande visionärer, strateger och systemförändrare är helt underbart, säger biologen och författaren Stefan Edman, prisjuryns ordförande sedan starten 2000 i ett pressmeddelande.


Enrique Penalosa, Bogotá, Colombia får pris för sitt arbete under tiden som Bogotás borgmästare. (Foto: Göteborgspriset)

Enrique Penalosa, Bogotá, Colombia får pris för sitt arbete under tiden som Bogotás borgmästare. (Foto: Göteborgspriset)


Sören Hermansen, Samsö, Danmark, engagerad i öns arbete med att bli självförsörjande på energi. (Foto: Göteborgspriset)

Sören Hermansen, Samsö, Danmark, engagerad i öns arbete med att bli självförsörjande på energi. (Foto: Göteborgspriset)