Primär perception – Livets dolda hemlighet
Cleve Backster startade sina experiment med växten Dracena. (med tillstånd från Cleve Backster)


Det finns en forskningsgren som försöker riva upp vårt moderna paradigm – som avslöjar medvetande på platser där vi inte förväntar oss det och samband mellan livsformer som tycks skrämmande och omöjliga.

Föreställ dig att du kommer till ett laboratorium med en vän och forskaren säger till dig att helt enkelt starta upp en konversation. Efter en viss tid stoppar forskaren dig och visar en inspelning som gjordes av konversationen. Ljudet är från konversationen, men bilden utgörs av en linje som ser ut som en seismograf – som i själva verket är en uppmätning av elektrisk aktivitet som ägde rum i den växt som hade varit placerad i hörnet av rummet.

Något som kanske förvånar er är att vid varje känsloyttring mellan dig och din vän så visar växten en reaktion motsvarande till exempel förvåning, avsmak eller förlägenhet.

Och reaktionen råkar vara mycket lik en människas reaktion på samma slags händelse.

Allt liv kommunicerar

Detta är en slags experiment som demonstrerar det fenomen som Cleve Backster kallat ”primär perception”. Backster gjorde upptäckten 1966 i en serie experiment med växter och andra livsformer. Hans forskning tyder på att en grundläggande form av kommunikation existerar bland allt liv, ner till bakterier och konstituerande celler till större organismer, och således kan vara ”primära” i jämförelse med normala erkända former av perception såsom syn eller beröring.

Backster, en trevlig och entusiastisk 85-åring med högt anseende, är före detta specialist på lögndetektorer inom CIA och har varit mycket involverad i vetenskaplig forskning av lögndetektorer. Han utvecklade testet Backster Zone Comparison under senare delen av 1950-talet. Denna teknik är fortfarande allmänt förekommande inom militären och statliga myndigheter vid tolkning av lögndetektorer. Han har också drivit Backster School of Lie Detection i centrala San Diego i Kalifornien den senaste 30 åren.

Backster fick sitt arbete populariserat i boken ” The Secret Life of Plants” som publicerades 1973, även om han redan 1968 hade publicerat sina upptäckter. Efter ”The Secret Life of Plants” kom ut framträdde Backster i flera pratshower och i annan media, tillsammans med sina förnimmande växter. Men han har också föreläst vitt och brett vid vetenskapliga konferenser. Det var hans forskning som fick människor att prata med sina växter och som stimulerade fenomenet ”krukväxter”.

– Det fascinerande med detta är att det började med växter, men slutade med mänskliga celler. Om man tar prover av människoceller i ett provrör och testar det på avstånd så anpassar sig dessa celler till givaren, och detta tycker jag är fantastiskt. Jag menar, detta har alla möjliga slags tillämpningar, säger Backster.

Dina celler reagerar utanför kroppen

Backster har verkligen upptäckt att våra celler reagerar på våra känslor när de är utanför våra kroppar, till och med så långt bort som 100 meter. När givaren upplever en känslomässig förändring blir det en motsvarande reaktion i cellerna, vilket manifesteras elektriskt.

– Växterna var bara något jag råkade snubbla över för att komma på fenomenet, och sedan jagade jag det i allting som verkade orsaka en reaktion i växterna, vare sig det var bakterier i yoghurt, eller ägg, och så vidare.

Backster upptäckte att man genom att knäcka ett ägg eller lägga det i kokande vatten orsakar en reaktion hos växter – som om de är känsliga för när organismer i närheten lider skada. Man kanske inte tänker sig att ägg ska innehålla liv, men det verkar som om de har någon slags biologisk aktivitet.

Förbryllande nog upptäckte han också att växter reagerade när människor använde toaletten bredvid hans kontor – något han spårade till när urinen kom i kontakt med desinfektionsmedlet i toalettvålar.

– Jag sade, om det kan skapa en reaktion borde den själv reagera; jag ska fundera ut hur jag ska haka upp den, säger han och skrattar.

– Det var detta som ledde upp mig på spåret.

Backster fortsatte med att studera bakterier och upptäckte reaktioner liknande växters. Han mätte också upp elektrisk aktivitet i ägg och fann att de också tycktes reagera mot omgivningen. Till slut mätte han upp aktiviteten i människoceller, såsom vita blodkroppar.

Cleve Backster avled 89 år gammal den 24 juni 2013, några dagar efter att intervjun gjordes i USA.