Presskonferensen vid toppmötet mellan EU och Kina ställdes in
Indonesiske utrikesministern Marty Natalegawa (t.h.) och en medlem från den irländska delegationen deltar i avslutningsceremonin vid mötet mellan Asien och Europa (ASEM) på tisdagen den 5 oktober i det kungliga palatset i Bryssel. Den kinesiska delegationen ställde in presskonferensen nästa dag på grund av att oberoende kinesiska medier, inklusive Epoch Times, skulle vara med på presskonferensen. (Foto: Georges Gobet/Getty Images)


Det är vanligt att man vid toppmöten på regeringsnivå avslutar med en presskonferens, men så skedde ej onsdagen den 6 oktober vid toppmötet mellan EU och Kina. Den kinesiska delegationen fick den inplanerade presskonferensen inställd på grund av att två självständiga kinesiskspråkiga medier, varav en var Epoch Times, skulle närvara och eventuellt ställa frågor, enligt uppgifter från journalister på plats.

Fyra reportrar från kinesiska Epoch Times och New Tang Dynasty Television vägrades till en början tillträde till Europarådets byggnad där presskonferensen skulle hållas den 6 oktober. Orsaken sades vara ”säkerhetsskäl”. De fick senare komma in men då avbokades presskonferensen.

Lorenzo Consoli, ordförande för International Press Association (IPA) i Bryssel trodde att den kinesiska delegationen med kraft hade blandat sig i EU-organisationen för att kunna stoppa oberoende kinesiska medier från att närvara vid den avslutande presskonferensen. Den kinesiske premiärministern Wen Jiabao skulle ha deltagit i presskonferensen.

En kinesisk journalist på Epoch Times i Belgien, Lixin Yang, uppgav att det aldrig tidigare hade hänt att man inte fått närvara vid presskonferenser.

– Vi rapporterar regelbundet om nyheterna där, från många olika toppmöten. Det var bara den här gången, när den kinesiska delegationen var där. Vi frågade men de kunde inte förklara. Funktionärerna sade bara att ”det här är våra instruktioner”.

Peking motsätter sig de båda medierna på grund av deras orädda rapportering om människorättsfrågor i Kina, om organstölder och om regimens korruption och vanstyre. Särskilt Epoch Times redaktionella serie om ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” väckte kommunistregimens vrede. I ”Nio kommentarer” redovisas kommunistpartiets natur och historia alltsedan partiets grundande. Sedan ”Nio kommentarer” publicerades har 81 miljoner kineser lämnat kommunistpartiet och dess två ungdomsorganisationer.

Efter att först ha blivit nekade tillträde till presskonferensen kontaktade reportrarna Consoli, som i sin tur ringde till EU:s presstjänst. Sedan gick de tillbaka med två reportrar från andra medier, Reuters och AP.

Journalisterna från Reuters och AP tilläts komma in, men de avvaktade. När Yang och hans kolleger ville komma in, nekades de åter tillträde.
– De tyckte det var otroligt att de inte lät oss komma in, sade Yang och syftade på AP:s och Reuters reportrar.

– Vi hade fått ackreditering och hade presslegitimation, vi har fritt tillträde till Europakommissionen, Europarådet och Europaparlamentet och deras presskonferenser, sade Yang.

Han började nu citera EU:s stadga om grundläggande rättigheter för säkerhetsvakterna. Enligt stadgan ska ”Mediernas frihet och pluralism respekteras”.
– Jag sade till dem att de bröt mot den genom att stoppa oss.

Till sist fick de komma in. Chefen för Europarådets pressavdelning, Nicolas Kerleroux, bad senare Yang om ursäkt för förseningen.

Medan man väntade på att presskonferensen skulle börja, fick man veta att den blivit inställd, officiellt för att toppmötet hade dragit över tiden.

– Ingen trodde på det, sade Yang och i stort sett höll hans kollegor med honom.

IPA:s ordförande Consoli, sade att han misstänkte att Kinas delegation och regering inte ville hålla presskonferens när oberoende kinesiska journalister skulle få lov att ställa frågor.

En journalist från Euro News kontaktade en delegat som sade till honom att några kinesiska journalister, som inte var ”vänligt inställda” mot Kina, hade kommit in och man ville inte att de skulle ställa frågor, enligt Yang.

Enligt Consoli var det skamligt att man inte höll presskonferensen men höll fast vid principen:
– Jag måste säga att för att hålla en sådan presskonferens, [om] vi måste betala priset att inte släppa in en oberoende journalist för att en auktoritär regim inte vill ha dem… Jag är ledsen men det är ett för högt pris att betala … Europeisk presstjänst borde aldrig någonsin låta auktoritära regimer diktera villkoren för policyn för pressens tillträde, sade Consoli.

En liknande händelse ägde rum för några månader sedan när Kinas president Hu Jintao besökte Kanada. Den 25 juni skrev ordföranden för Canadian Parliamentary Press Gallery, Hélène Buzzetti, på Montrealtidningen Le Devoirs förstasida att kinesiska ambassadtjänstemän några veckor innan Hus ankomst hade bett organisatörerna av en presskonferens att de två medierna – denna tidning och New Tang Dynasty TV – skulle uteslutas.

Hélène Buzzetti sade att när ” Press Gallery” vägrade gick den kinesiska ambassaden vidare till den kanadensiske premiärministerns kansli, där man sedan försökte förhandla fram en kompromiss med Canadian Parliamentary Press Gallery, som drivs av journalister. När man inte kunde komma överens om att utesluta de två medierna från presskonferensen, ställdes presskonferensen in.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43826/