Pressfrihetsrapport 2012: Vinnare och förlorare
En tunisisk journalist håller upp en tv-ram under en sittstrejk den 25 april i protest mot våldet mot tunisiska tv-journalister. (Foto: Fethi Belaid/AFP/Getty Images)


Förra årets demokratirörelse, den arabiska våren, har bidragit till att förbättra pressfriheten runt om i världen. Men även om det blivit stora förbättringar där och på några andra platser, lever större andel av världens befolkning idag i länder med undertryckt frihet jämfört med för ett år sedan, enligt en rapport om pressfrihet 2012 från Freedom House, en USA-baserad grupp för övervakning av pressfrihet och mänskliga rättigheter.

Till följd av färre restriktioner i flera länder som var med i den arabiska våren, som Libyen, Tunisien och Egypten, har världens frihetsindex för första gången på åtta år inte minskat totalt sett under 2011.

I dessa spirande demokratier, särskilt i Libyen och Tunisien, är pressfriheten avgörande för utvecklingen av demokrati i Mellanöstern och Nordafrika, skriver Freedom House.

Utanför Mellanöstern är förmodligen de största vinnarna medborgare i Burma. Under 2010 fick Burma 94 poäng men det har minskat till 85 poäng i den senaste bedömningen. Detta tack vare en uppluckring av censuren, frigivning av fängslade bloggare och en ökning av privata medier.

Värderingen grundar sig på de rättsliga, politiska och ekonomiska aspekterna som bestämmer klimatet för att publicera, direktsända samt internetfrihet i respektive land. Poängsiffran sträcker sig från 0 (mest fria) till 100 (minst fria), vilket avgör om landet ska betecknas som fritt, delvis fritt eller inte fritt.

Andra länder som upplevt förbättringar under året var Indonesien, Niger, Filippinerna, Thailand och Zambia, enligt rapporten.

De stora förlorarna var dock de länder där den arabiska vårrörelsen misslyckats med att störta diktatorerna. Regimerna i Bahrain och Syrien slog ner hårt mot oliktänkande, inklusive pressen, under 2011 för att försöka få stopp på demonstrationerna.

I flera väl etablerade demokratier som Chile och Ungern kan man se ett fortsatt mönster av försämring och de har degraderats ner från fria till delvis fria. En försämring har också registrerats i Ecuador, Makedonien, Malawi, Uganda och Ukraina.

”På grund av degraderingar av några tidigare fria länder har andelen av världens befolkning som lever i samhällen med fri press sjunkit till den lägsta nivån på över ett decennium”, skriver Freedom House.

Auktoritära stater som Kina, Ryssland, Iran och Venezuela har också uppmärksammats av Freedom House för att de håller ett ”fast grepp om pressen bland annat genom att frihetsberöva och fängsla kritiker, stänga medier och driva rättegångar mot journalister”.

Översatt från engelska