Pressfriheten minskade globalt 2008
Av 195 länder och regioner runt om i världen som studerades, uppskattades 36 procent ha pressfrihet, 31 procent delvis fri press och 33 procent är icke-fri press. (Foto: Med tillmötesgående av Freedom House)


Pressfriheten fortsätter att minska och journalisternas arbetsmiljö blir sämre i världens alla hörn, visar en undersökning utförd av den ideella organisationen Freedom House baserad i Washington DC.

Av de 195 länder och regioner runt om i världen som studerades uppskattades 36 procent ha fri press, 31 procent delvis fri och 33 procent icke-fri press. Endast 17 procent av världens människor lever i länder som har pressfrihet. För varje förvärvad pressfrihet under 2008 fanns det två bakslag, vilket markerade sjunde raka året av global nedgång.

Medan vissa regioner i Afrika och Sydostasien gjorde relativa framsteg, överträffades dessa av skrämselattacker riktade mot oberoende medier i Mellanöstern, norra Afrika och särskilt i Sovjetunionen.

– Det journalistiska yrket kämpar i dag motströms för att överleva eftersom trycket från regeringar, andra mäktiga aktörer och den globala ekonomiska krisen tar en enorm tribut, sade Freedom Houses verkställande direktör Jennifer Windsor i ett uttalande. Studien tar årligen fram graden av frihet för webb-, sändnings- och tryckbaserade medier. Rättsliga, politiska och ekonomiska miljöer i vilka medier fungerar, var viktiga kategorier som undersöktes.

Rapporten bedömer omfattningen av lagar, förordningar och instrument som en regering använder och som väsentligt påverkar pressfriheten i en viss region eller ett visst land. Politiska miljöer som gör det möjligt för myndigheterna att utöva påtryckningar, hot och våld mot journalister, eller förekomsten av censur och självcensur, är de största bidragsgivarna till den minskande trenden av pressfrihet som studien ytterligare analyserar.

Regionala undersökningsresultat

Asien-Stillahavsområdet fortsätter att vara av särskilt intresse. Efter en ökning av våld mot journalister i Kambodja, sjönk landet till en icke-fri kategori. Det växande inflytandet av Peking-medier i Hong Kong fick landet att glida in i den delvis fria kategorin.

Kina kvarstår fortfarande som världens sämsta aktör då landets media existerar bakom den kinesiska kommunistdiktaturens kontroll. Trots att den kinesiska regimen utlovade öppenhet för pressen innan de olympiska spelen och efter Sichuans jordbävning, visar studien att myndigheterna fortsätter att hålla inhemska journalister och internets åtkomst i strama tyglar med hjälp av sofistikerade verktyg för att kontrollera innehållet genom att blockera tillgången till information om Tibet, Falun Gong och från demokratigruppers medier.

Journalister i Kina, som inte förblir lojala mot kinesiska kommunistpartiets linje, avskedas, trakasseras, fängslas och mördas fortfarande. Kinas kommersiella tidning China Business Post, känd för sina relativt modiga reportage, avstängdes av regimen i tre månader under 2008, avslöjar rapporten.

– Nedgången i östra Asien är särskilt nedslående med tanke på den ökade uppmärksamheten på regionen i samband med de olympiska spelen. Kina borde ha haft ett bättre resultat 2008 och bekräftat sitt löfte att garantera pressfrihet under OS, men istället valde det att förbli världens största förtryckare av mediernas frihet, sade Karin Deutch Karleker, Freedom Houses ledande forskare och huvudredaktör för studien.

Regionen Central- och Östeuropa, inklusive det forna Sovjetunionen (CEE / FSU), hade den största nedgången av pressfrihet. I länder som Ryssland, Bulgarien och Kroatien är trakasserier, hot och misshandel mot journalister allmänt förekommande från grupper som regeringarna inte kan kontrollera.

I Central- och Östeuropa har 28 procent av länderna pressfrihet. Ställningen mellan delvis fria och icke-fria länder är 36 procent för båda. Men ett stort antal människor i regionen, 56 procent, lever fortfarande i icke-fria länder. Balkan är av särskilt intresse. Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Bulgarien visade inte på någon förbättring under 2007 och 2008 på grund av fortsatt ökning av trakasserier och fysiska hot, rapporterar undersökningen.

Fallet med den svåra misshandeln i september förra året av den bulgariska journalisten Ognyan Stephanov har chockat allmänheten i landet. Han attackerades på natten av fem eller sex personer som slog honom med hammare och metallstavar. Trots medlemskap i EU, finns det i Bulgarien fortfarande hög grad av korruption och straffrihet för brott mot journalister, vilket väcker stor oro.

Ryssland har blivit känt för sin ovilja att förse journalister med rättsligt skydd mot attacker. Oberoende medier är ofta också måltavlor för myndigheterna. För närvarande finns det i Ryssland en betydande minskning av grundläggande medborgerliga och politiska friheter, vilket skapar hinder för den fria pressen. Regeringens kontroll över de flesta medier är särskilt oroväckande.

Av de 195 länder som ingår i studien, finns tre av de tio sämsta pressfrihetens lagöverträdare i Öst- och Centraleuroparegionen: Vitryssland, Uzbekistan och Turkmenistan, alla på före detta Sovjetunionens territorier.

Minskningarna överväger vinsterna i Central- och Sydamerika eftersom antalet länder som halkar ner till icke-fria status försämras jämfört med 2007.

Hugo Chávez repressiva regering i Venezuela och Fidel Castros på Kuba behåller icke-fri status i regionen eftersom kontroll över media fortfarande existerar. Med ökade hotelser och självcensur i Guatemala, är situationen för mediernas frihet besvärande också.

Med tanke på den bristande viljan hos regeringen att göra rättsliga reformer, det ökande trycket och våldet mot journalister och införda kontrollnivåer av vissa lokala och statliga företrädare, fortsätter Mexiko sin nedgång från 2007 in i ogynnsamma förhållanden. Ökad självcensur av medierna är särskilt märkbar i nyhetsinslag om korruption, kriminell verksamhet och det fortsatta narkotikakriget, som skakat staten. Mexikos dagstidning El Universal rapporterar ett rekordstort antal dödsfall på 5612 personer år 2008 enbart till följd av Mexikos narkotikakrig.

Mellanöstern och Nordafrika visar inte någon full pressfrihet överhuvudtaget 2008, då 21 procent av länderna räknas som delvis fria och 79 procent icke-fria. Studien visar att journalister med liberala och oberoende åsikter i Saudiarabien, Iran, Syrien, Libyen och Tunisien är föremål för stränga kontroller och kan utsättas för konsekvenser för sina reportage.

Trender

Länder med etablerade demokratier och skenbar pressfrihet är inte immuna mot kränkningar, visar studien. Israel, Italien och Hongkong halkade in i den delvis fria kategorin år 2008 som en följd av hotet mot medias oberoende.

Utvecklingen av internets mediakällor ger människorna runt om i världen ett obegränsat antal oberoende nyheter och åsikter från demokratigrupper. Men länder med dåliga resultat, såsom Kina och andra regeringar, fortsätter att påtvinga strikta kontroller över nyhetskanaler som vågar tala ut.

Ovilja eller oförmåga hos regeringarna att uppföra skyddslagar, undanröja restriktiv lagstiftning och åtala kriminella grupper eller individer som attackerar medier eller journalister, skapar en miljö som hindrar pressfrihet.

Straffrihet för brott som begåtts mot journalister skapar mer våld. I instabila länder som Somalia, Irak, Mexiko, Ryssland och andra, innebär fysiska trakasserier riktade till tidningar eller enskilda journalister verklig fara.

Freedom House har utvärderat världens pressfrihet sedan 1980. Det grundades 1941 och har sedan dess varit en förespråkare för demokrati och frihet.

Översat från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17637/