President Ford död
(Foto:AFP/Harry How/Getty Images)


Förre presidenten Gerald Ford har avlidit, 93 år gammal, uppger hans hustru. Ford tog över Vita huset efter Richard Nixon och blev USA:s 38:e president.

Eftersom den härva av skandaler som omgav Nixons tid också drog med sig den valde vicepresidenten Spiro Agnew blev det den välbalanserade kongressmannen Ford, tillfälligt utnämnd till vicepresident, som blev president snarast av en slump.

Ford fick lunginflammation i januari 2006 och genomgick också behandling för ett sviktande hjärta. Han blev den av USA:s presidenter som levt längst. Även Ronald Reagan hann fylla 93 men kommer på andra plats.

Nixon avgick och flög sin väg hånfullt vinkande till journalisterna – och Ford inträdde i ämbetet ett par minuter senare. Efter Nixons dolska och hemlighetsfulla uppenbarelse kom här en öppen och tillgänglig man, till synes utan några hemligheter alls.

Någon månad senare gav han Nixon åtalseftergift för alla brott som han kunde ha begått som president. Detta beslut tros ha berövat Ford möjligheten att väljas till president i valet därpå. Men det sågs som en lämplig åtgärd för att lägga Nixontidens manipulationer åt sidan och tillåta nationen att se framåt.

Under Fords tid avslutades Vietnamkriget genom ett nederlag där Saigons fall blev det pinsamma utropstecknet. I ett tal då varnade Ford för revanschistiska stämningar:

– I dag kan USA åter fyllas av den stolthet vi kände före Vietnamkriget. Och vi bör inte utkämpa det igen; för USA är det ett krig som har nått sitt slut, sade han.

I samma tal citerade Ford Abraham Lincoln med orden ”vi måste se mot framtiden, ena landet och förbinda såren”.