Prata mänskliga rättigheter vid statsbesöket


Enligt uppgifter i media ska den kinesiske presidenten Hu Jintao besöka Göteborg i samband med att Ostindiefararen når hamnen i Göteborg den 9 juni. Ostindiefararen är ett genuint svenskt hantverk som har bidragit mycket till att sätta Göteborg på världskartan och är något som ska värdesättas. Men frågan är om Hu Jintaos besök är en del av folkfesten eller förvandlar den till ett ”propagagandajippo”?

Kinas statliga medier kommer säkerligen att närvara för att rapportera om händelsen till det kinesiska folket med budskapet: ”Titta vad accepterad denna diktatur och detta kommunistiska system är utomlands”. Det bör tilläggas att all media i Kina står under statlig kontroll. Min oro är alltså att Kina inte enbart vill göra ”reklam” för Ostindiefararen.

Festen ser emellertid ut att vara slut snart för det kinesiska kommunistpartiet. Fram till idag har över 22 miljoner kineser offentligt deklarerat sitt avståndstagande från det kinesiska kommunistpartiet och antalet ökar dagligen. Kinas kommunistparti har en blodig historia, där över 80 miljoner kineser har dött en onaturlig död. Därför är det varit skrämmande att det på sistone rapporterats om svenska skolungdomars stora okunskap om kommunismens brott mot mänskligheten.

Min stora förhoppning är att det under den kinesiska presidentens statsbesök samtidigt sker en konstruktiv dialog om mänskliga rättigheter. Kina är fortfarande ett land där det råder stor brist på yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter. Oavsett om du är demokratiförespråkare eller internetsurfare riskeras ditt liv om du gör något som partiet uppfattar som ett ”hot”. Många vet om att organ tas från dödsdömda fångar till försäljning, men det senaste året har skrämmande rapporter även kommit om förekomsten av organstölder från levande Falun Gong- utövare. David Kilgour, f.d. statsråd i Kanada och MR-advokaten David Matas, har skrivit en sådan rapport som finns publicerad på webbsidan: http://organharvestinvestigation.net

Förföljelsen mot Falun Gong-utövare har pågått sedan 1999 och tagit sig makabra former. Arrestering, tortyr och mord händer dagligen, trots fördömanden från FN, EU och andra internationella samfund.

Min upplevelse är att det inte har förekommit något konstruktiv diskussion om mänskliga rättigheter när det gäller Ostindiefararens kontakt med Kina. Trots att detta borde vara en självklarhet i alla handelsförbindelser och kontakter med en diktatur.