Positiva utsikter för svensk skogsindustri
Svensk barrskog. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Fjolåret var ett bra år för den svenska skogsindustrin

Efterfrågan på massa och papper var stor förra året, vilket ledde till en ökad produktion i Sverige, visar Skogsindustriernas kvartalsrapport. Inledningen av 2011 har varit fortsatt god och man har även sett en del prishöjningar.

Sågverken gynnades av den starka hemmamarknaden men i exporten tappade man marknadsandelar. Det som påverkade skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt var en starkare svensk krona, höjda kostnader för virkesråvara, energi och kemikalier, skriver Skogsindustrierna.

– Det finns en stor potential för skogsindustrins produkter, men den globala utvecklingen ger en allt hårdare konkurrenssituation, och industrin måste ständigt utveckla sina produkter och erbjudanden till alltmer krävande kunder, säger Skogsindustriernas vd Marie S Arwidson i ett pressmeddelande.

Pappersproduktionen steg i många länder efter en svacka 2009. Starkast framåt gick Kina, men även USA och Europa, inklusive Sverige, visade goda resultat. Svensk skogsindustriexport växte med fem procent till 129 miljarder 2010, meddelar Skogsindustrierna.