Porsche lämnar budpliktsbud på Scania
(Foto: Roberto Schmidt / Sven Nackstrand / AFP Photo)


Den tyska lyxbilstillverkaren Porsche lämnar budpliktsbud på Scania som är en av världens ledande lastbilstillverkare, meddelas i ett pressmeddelande.

Porsche Automobil Holding ökade sitt innehav i Volkswagen den 5 januari till cirka 50,76 procent av Volkswagens aktier med rösträtt. Därmed har Porsche kontroll över Volkswagen.

Volkswagen äger i sin tur aktier i Scania vilka överstiger 30 procent av röstetalet i Scania. Porsche har då indirekt kontroll över Scania och måste lämna ett budpliktsbud, enligt svensk lag, på de aktier som inte kontrolleras av lyxbilstillverkaren. Det gjorde Porsche den 19 januari.

Det totala värdet på erbjudandet, som gäller den svenska marknaden, uppgår till 31,6 miljarder kronor och gäller till den 10 februari 2009.

Det bedrivs ingen handel med Porsches aktier med rösträtt, de ägs av familjerna Porsche och Piëch, bara de utan rösträtt är upptagna till handel.