Populärt med höghastighetståg i Sverige
Den senaste generationen av ICE 3 Deutsche Bahn höghastighetståg, version 407. Tåget står vid centralstationen den 18 februari 2014 i Frankfurt/Main, Tyskland under en mediepresentation. Tåget är byggd av Siemens, har medgivande för en toppfart på 320 km per timme i Frankrike. I Tyskland är toppfarten cirka 300 kilometer per timme. (Foto: Thomas Lohnes / Getty Images)


”Höghastighetståg, bra eller dåligt?” den frågan ställde Ny Teknik  till sina läsare. Runt hälften, 47,3 procent, är mycket positiva till regeringens planer på en höghastighetsjärnväg. Nästan 13 000 personer svarade på enkäten.

Det är hög tid för Sverige att framtidssatsa på supersnabba tåg tyckte många av dem som hade kommenterat. Ett av argumenten för snabbtågen var miljöaspekten.

”Snabbtågen är framtiden. Miljömässigt, bekvämt och kostnadseffektivt.”

KTH-professorn i tågtrafikplanering, Bo-Lennart Nelldal, var inte förvånad över resultatet och han svarar på läsarfrågan om hur stor miljöbesparingen blir.

– De stora effekterna skulle synas på inrikesflyget – tågen skulle i stort sett kunna ersätta flyget i södra Sverige. En höghastighetsjärnväg skulle även öka kapaciteten för gods- och regionaltåg på den nuvarande stambanan, vilket kan minska trafiken med dieseldrivna lastbilar och personbilar.

Men alla är inte övertygade om investeringen. 17 procent är negativa och vill hellre se en kraftansträngning att modernisera den befintliga järnvägen.

Trafikutskottet bekräftar hemlig kinesisk prislista på snabbtåg