Polska poliser från kommunistepoken dömda för kolgruvemassakern 26 år senare
Anhöriga till de nio gruvarbetarna som dödades av polisens specialstyrka ”Zomo” väntar på domen i Katowice, Polen (Foto: Rafal Klimkiewicz/AFP/Getty Images)


Den polska domstolen fann torsdagen den 31 maj femton poliser från kommunisttiden skyldiga till att 1981 ha skjutit mot strejkande kolgruvearbetare i sydvästra Polen.

Morden var den blodigaste enskilda händelsen under de polska kommunisternas 20 månader långa nedslag, allmänt kallad för krigslag. Den 16 december 1981 dödade ”Zomos” specialstyrkor nio och sårade 25 i fackföreningsrörelsen Solidaritet i Wujeks och Manifest Lipcowys kolgruvor nära Katowice tre dagar efter att krigslagen började gälla.

Zomos plutonbefäl
Romuald Cieslak beordrade sina trupper att öppna eld mot de protesterande men utfärdade inte ”eld upphör”, enligt domstolen. Cieslak fick det strängaste straffet, elva års fängelse. Fjorton av Zomos poliser fick straff på två och ett halvt år till tre år, en befattningshavare friades och en annans rättegång avfördes.

När de fällande domarna avkunnades började rättegångens åhörare spontant sjunga den polska nationalsången. Två tidigare rättegångar som pågick i över tio år ledde ingenstans på grund av brist av bevis.

Den under lång tid i Solidaritet aktiva Anna Walentynowicz, som mottog U.S. Presidential Medal of Freedom för Solidaritets vägnar 2005, tror emellertid att nyckelpersonerna har sluppit undan ansvar.

Nyligen utkommen
från fängelset för sina aktiviteter 1983, hamnade Walentynowicz åter i fängelse i december samma år för att ha hållit ett plakat för att hedra minnet av de nio gruvarbetarna.

”Detta är inte en tillfredsställande dom… de som är mest skyldiga straffades inte,” sade hon till Epoch Times. Walentynowicz anser att dåvarande kommunistledaren general Wojciech Jaruzelski och andra av dåtidens toppledare också borde ha rannsakats.

”De beslöt om krigslagarna. De beordrade skjutningarna. De är mest ansvariga och borde ”degraderas” till vanliga civila och stå anklagade tillsammans med soldaterna som utförde det faktiska skjutandet,” sade hon.

Huvuddomaren i målet
Monika Sliwinska noterade på samma sätt i ett TV-uttalande att det inte fanns ”någon ansvarsskyldighet” bland personerna som var ansvariga för införandet av krigslagarna.

Domstolen fann även att den polska kommunistregimen aktivt förstörde bevis som hade samband med målet, vilket gjorde det svårt att avgöra vilka ledare som var direkt inblandade i händelsen.

Händelsen i Wujekgruvan blev en symbol för krigslagarnas brutalitet på 1980-talet. Jaruzelski väntar för närvarande på åtal för brott för att ha startat nedslaget som avsåg att krossa fackföreningen Solidaritet som på den tiden var den enda fria fackföreningen i hela kommunisteuropa.

Under Jaruzelskis
ledning orsakade säkerhetsstyrkorna under denna period över 100 kända dödsfall.

Solidaritet kom emellertid att starkt bidra till kommunismens fall i Central- och Öst-Europa 1989.

”Jag drar med beklagande slutsatsen att denna rättsprocess inte gav fullständig upprättelse eller känsla av rättvisa till vårt samhälle eftersom det är troligt att alla mekanismerna eller besluten som gjordes… aldrig kommer att bli fullständigt kända,” sade domaren Sliwinska.

Men filmdirektören Kazimierz Kutz som producerade en dokumentär om händelsen tror att effekten av resultatet på det hela taget är positiv. ”Detta är goda nyheter för den polska nationen och goda nyheter för allmänhetens rättsmedvetande,” sade han till Reuters.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-1/55980.htm