Polonium i Litvinenkos kontaktman
Poliser vaktar Sushi baren där Alexander Litvinenko mötte Mario Scaramella. AFP Foto:/Bertrand Langlois


Brittiska medier uppger att "avsevärda" mängder polonium har upptäckts i Mario Scaramella, den avlidne ex-agenten Aleksandr Litvinenkos italienske kontaktman.

Hälsomyndigheterna bekräftar att polonium hittats i ytterligare en person, men ville inte säga vem. Bland andra tv-kanalen Sky News uppger emellertid att det rör sig om Scaramella.

Hur mycket av det radioaktiva ämnet han har fått i sig, eller om det utgör någon allvarlig hälsofara för honom, är dock fortfarande okänt.

Scaramella träffade Aleksandr Litvinenko på en sushibar i London den 1 november, samma dag som Litvinenko insjuknade. Sushibaren är ett av de ställen där polisen efteråt har hittat spår av polonium 210, den radioaktiva isotop som tros ha förgiftat Litvinenko och orsakat dennes död den 23 november.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) sänker sin beredskap efter beskedet att det radioaktiva ämne som spårats i British Airways plan har påträffats i alltför liten mängd för att utgöra fara.

Myndigheten riktar samtidigt kritik mot Storbritannien för att informationen om strålningen dröjt. De svenskar som rest med flygplan där spår av radioaktivt material hittats löper ingen hälsorisk. Det konstaterar SSI som samrått med Socialstyrelsen i sin bedömning. Strålningen sätts i samband med den som orsakade Aleksandr Litvinenkos död.

SSI råder ändå dem som är oroliga att kontakta läkare. Strålningsmängderna uppges dock vara för små för att vara skadliga. Ämnet polonium, den misstänkta radioaktiva källan, är heller inte farligt – så länge det inte kommer in i kroppen.

Men liksom under dagen är SSI kritiskt:

– Vi har inte fått någon direkt, formell information från Storbritannien. Vi har gått in på hemsidor och ringt upp personer vi känner, säger Holm.

Enligt honom är det inte förenligt med de konventioner som Storbritannien skrivit under om tidiga varningar vid strålning som berör flera länder.

I dag obducerades Litvinenko. Enligt BBC är nu även amerikanska FBI inblandade utredningen, för att bidra med ”vetenskapliga analyser”.

Flera motstridiga uppgifter cirkulerar. Tidningen The Independent uppgav i dag att antiterrorpolis tror att Litvinenko förgiftades i eller nära sushibaren. The Guardian skrev å andra sidan att de högsta nivåerna av radioaktivitet uppmätts på en toalett på det hotell där Litvinenko träffade två ryska affärsbekanta.

The Daily Telegraph hänvisade i sin tur till en ”högt uppsatt myndighetskälla” som uppgav att förövarna tros ha handskats så vårdslöst med gi