Politiska vildar sitter kvar på SD:s mandat
Sverigedemokraternas ungdomsförbund utanför SVT vid slutdebatten 12 september 2014. Enligt nya ordföranden Jessica Ohlson utesluter hon inte att förbundet kommer att bilda ett nytt parti efter brytningen med SD, enligt Expo. (Foto: Frankie Fouganthin)


Sverigedemokraternas brytning med ungdomsförbundet kan leda till att de mister kontroll över många mandat i kommunerna. De SDU-medlemmar som stannar i kommunfullmäktige blir politiska vildar, rapporterar tidningen Expo.

— Om man inte lämnar det som var vårt gamla ungdomsförbund utan väljer att stanna kvar, så kan man inte vara med oss, sade SD:s partisekreterare Richard Jomshof till tidningen Expo.

Flera av SDU:s medlemmar har politiska uppdrag i kommunfullmäktige. Enligt Expo lämnar många av dess medlemmar moderpartiet på grund av ”interna stridigheter”. Väljer de att stanna i SDU och på sina mandat kommer de att bli partilösa, så kallade politiska vildar.

”Tänker inte vika mig”

SD:s gruppledare i Alvesta, Filip Djupenström, kommer att stanna i ungdomsförbundet, sade han till Expo. Han sitter nu i SDU:s nyvalda styrelse.

— Jag tänker inte vika mig för partiledningens fulspel, sade han.

Djupenström ser sin plats i kommunfullmäktige som en möjlig plattform för ett eventuellt nytt parti, ifall SDU skulle bilda ett sådant.

Hittils har 10-30 medlemmar lämnat ungdomsförbundet, sade SDU:s nyvalda ordförande Jessica Ohlson till Expo.

Ohlsson sade att hon troligen kommer att lämna sitt mandat om hon utesluts ur moderpartiet. Hon anser att mandatet tillhör SD.

Det var när Jessica Ohlson valdes till ordförande som SD valde att bryta med SDU. De kommer nu att bilda ett nytt ungdomsförbund med samma namn.

Var sjunde har lämnat

Av de drygt 1 300 lokalpolitiker som sitter på SD:s mandat i kommunerna har var sjunde lämnat sina uppdrag, enligt SVT. Det motsvarar 186 ordinarie ledamöter och 78 av deras ersättare. 35 stolar står tomma, vilket SVT jämför med sammanlagt en tom stol hos övriga partier.

Idag finns det 43 politiska vildar på ordinarie SD-mandat.