Politisk tidskrift: Demokratin skulle förvirra kinesernas sinnen
Efter att ha undervisat och skrivit artiklar om västerländska politiska begrepp, såsom konstitutionalism, avskedades Shanghai-professorn Zhang Xuezhong i augusti 2012 (Foto: Weibo.com)


En statligt godkänd kinesisk tidskrift som behandlar politisk teori avvisar västerländska politiska idéer som får fäste i Kina, och säger att de skulle ”förvirra människors sinnen”.

En nyligen publicerad artikel i tidskriften Qiushi Theory var kritisk mot västerländska ideologiska trender som skulle ”förvirra människors sinnen” och ”rasera den gemensamma ideologiska grunden för partiet” medan de för fram ”fel idéer” såsom ”universella värden” och ”konstitutionell demokrati”, sade Washington-baserade medieforskningsorganisationen Chinascope, som översatte delar av artikeln.

Artikeln, ”Stärka den gemensamma ideologiska grunden som partiet och folket delar i deras gemensamma kamp”, säger att dessa idéer är avsedda att vilseleda och förvirra massorna, emedan de starkt bekräftar det kinesiska kommunistpartiets överlägsenhet. De politiska reformer som Xi Jinpings nya regim antydde inkluderar inte en konstitutionell demokrati eller ett flerpartisystem i västerländsk stil, sade Qiushi.

Artikeln i Qiushi Theory från den 16 oktober stödjer kompromisslöst ett skarpt formulerat partidokument som läckte ut under sommaren, och fördömer officiellt varje förändring som den ”Nya medborgarrörelsen” hoppas på, en rörelse som förespråkar reformer och demokrati, som har kommit fram i Kina.

Qiushi-artikeln attackerar västerländska politiska idéer som farliga och karakteriserar politiska reformer i västerländsk stil som en ”demokratifälla” med syfte att försvaga och eliminera kommunistpartiet.

I artikeln sades att de som förespråkar det västerländska synsättet konspirerade för att ”röra till människornas sinnen”, citerade Reuters. ”Det är så de kan pressa oss till att införa de ’politiska reformer’ som de så innerligt hoppas på, vilkas verkliga mål är att eliminera kommunistpartiets ledare och ändra vårt socialistiska system.”

Upprepandet av regimens starka motstånd mot reformer som avslöjades offentligt under sommaren har åtföljts av fortsatta tillslag mot mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet.

De som förespråkar ett styre grundat på konstitutionen, en öppen redovisning av tjänstemännens tillgångar, samt eliminering av korruptionen inom regeringen, har blivit utsatta för en koncentrerad satsning där det gäller att få sådana tendenser att spåra ur, genom att nyckelpersoner interneras.

Sedan i mars har dussintals aktivister, advokater och andra medborgare gripits i tillslagen, som syftar till att förhindra mötes-, förenings- och yttrandefriheten, sade Chinese Human Rights Defenders (CHRD), ett nätverk för människorättsaktivister och opinionsbildning.

Från 21 oktober 2013 har CHRD uppgifter om över 60 personer som anklagats för aktivism och fängslats som brottslingar eller försvunnit i Kina. Många sitter fortfarande frihetsberövade utan åtal, medan 34 formellts har gripits.

Översatt från engelska