Politiker kräver frigivning för politiska fångar i Burma
Burmesiska demokratiaktivister i New Dehli visar porträtt av fredspristagaren Aung San Suu Kyi vid en protest mot den burmesiska militärjuntan i slutet av november 2008. (Foto: Raveendran/AFP/Getty Images)


Fler än 100 före detta presidenter och premiärministrar kräver FN:s agerande för att få alla politiska fångar i Burma frigivna innan årets slut

Högt uppsatta politiker från 50 länder uppmanar FN att lägga mer resurser på att få alla politiska fångar i Burma frigivna före årets slut. 

De 112 personerna har skrivit under ett brev som skickats till FN:s generalsekreterare Ban Ki.

I oktober 2007 gjorde FN:s säkerhetsråd ett uttalande för att få den burmesiska militärjuntan att frige alla politiska fångar i Burma, inräknat fredspristagaren Aung San Suu Kyi. I slutet av 2008 skulle en utvärdering av frigivningarna genomföras.

I juni 2007 beräknades antalet fångar till 1200, en siffra som har stigit sedan dess noterar man i brevet till FN. Enligt den Thailandbaserade organisationen Assistance Association for Political Prisoners (Hjälpföreningen för politiska fångar) finns det för närvarande 2164 politiska fångar i Burma.

Brevet uppmanar Ban att ”tydliggöra att alla politiska fångar i Burma måste friges före årets slut”.

Fortsätter juntan att trotsa FN bör Ban ”uppmuntra säkerhetsrådet till konkret aktion så att dess krav på att alla politiska fångar ska friges genomförs”, står det i brevet.

FN-sändebudet Ibrahim Gambari, som gjort åtskilliga besök i Burma, har hittills inte kommit någon vart i samtalen med landets styrande junta.

Aung San Suu Kyi, partiledaren för National League for Democracy som vann 82 procent av rösterna i valet 1990, har suttit i husarrest i 12 av de 18 åren då juntan vägrade att erkänna valsegern.