Politbyråmedlem stämd av protesterande kines
Zhou Yongkang, medlem i Politbyråns ständiga kommitté och tidigare högste minister för allmänna säkerhetsbyrån. (Daniel Velez/AFP/Getty Images)


Politbyråmedlemmen och förre ministern med ansvar för allmänna säkerhetsbyrån i Kina, Zhou Yongkang, har stämts av Tong Guoqing, en appellant från Shanghai, såsom den högste ansvarige för att dennes fall inte skötts enligt Kinas lagar och regler.

Tong Yongkangs hus beslagtogs illegalt av myndigheterna 1999 och han har sedan dess kämpat mot staten för att få sin sak prövad, och bland annat lärt sig juridik för att kunna driva sin egen sak. 2005 blev han tillsammans med en grupp andra appellanter brutalt misshandlad på en restaurang i Peking av personal från Shanghais lokala administrationskontor i huvudstaden. Han lämnade in en stämningsansökan till domstol efter det att hans klagomål avvisats av allmänna säkerhetsbyrån i Peking.

Enligt kinesisk lag måste domstolen svara inom sju dagar om man tar ett fall eller ej, men med Tongs ärende tog det ett helt år. Nu har fallet accepterats av domstol i Peking och människorättsadvokaten Zheng Enchong från Shanghai ska driva fallet. Han anser att fallet kan leda till enorma förändringar i Kina, i första hand i form av en massiv våg av stämningsansökningar från appellanter vars rättigheter kränkts.

Varje år reser hundratusentals människor till Peking för att driva sin sak, och en person för ibland dessutom dussintals andra personers talan. Olyckligtvis tvingas de ofta tillbaka till sin hemstad, där de möts av samma regimföreträdare mot vilka de försöker få rätt. Lagen skyddar dem inte; flera appellanter från Shanghai har torterats till döds. Om Tongs fall får mycket uppmärksamhet spelar det ingen roll om han vinner eller ej. Om bara ett domstolsutslag ges innebär det större chanser att lyckas med framtida fall.”

Zheng Enchong anser att det blir ett test på huruvida regimen menar allvar med sitt tal om ”demokratisering” om Tong obehindrat kommer tillåtas resa till Peking och närvara vid förhandlingarna.

Zhou Yongkang, som i egenskap av minister med ansvar för allmän säkerhet, var den högste ansvarige inte bara för Tongs fall utan också för alla appellanters säkerhet, är känd som en av förre kommunistpartiledaren Jiang Zemins anhängare och var en viktig person i genomförandet av dennes folkmordsstrategi mot Falun Gong. Under hans tid som minster för allmän säkerhet ökade kriminalfallen i Kina med mellan 17 och 22 procent per år.

Bearbetad från version