Poliser kan ges tillåtelse att begå brott
Sveriges justitieminister Beatrice Ask då hon uttalade sig om amerikanska övervakningskameror i november 2010. (Foto: Fredrik Persson/ AFP)


Svenska poliser kan komma att få provocera fram brott, och även själva begå brott i speciella fall. Detta ifall polismetodsutredningens lagförslag om särskilda spaningsmetoder, som idag lämnades in till justitieminister Beatrice Ask, går igenom.

Det är de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet som har setts över i utredningen, och de metoder som man nu föreslår ändringar i är infiltration, provokativa åtgärder samt användning av vissa tekniska spaningshjälpmedel.

Utredaren Stefan Reimer menar att det ibland är nödvändigt att poliserna begår brott då de infiltrerar kriminella gäng:
– För att man ska kunna komma in i de här grupperingarna och avslöja brottslighet, krävs det många gånger att man lever med dem och visar sig beredd att göra vissa saker, sade han till Ekot.

Enligt förslaget skulle polisen under en infiltrationsoperation i speciella fall kunna ges tillstånd av en domstol eller särskild nämnd att begå brottsliga gärningar. Det gäller främst gärningar som i normala fall ger böter. Brott av allvarligare slag kan också komma att tillåtas, ifall medverkan inte är så omfattande.

Även möjligheten att provocera fram brott i syfte att få fram bevis för andra brott har setts över i utredningen, och till vilken grad man kan ta hjälp av privatpersoner i utredningar och brottsprovokation. Säpo skulle enligt förslaget få ta hjälp av privatpersoner i större utsträckning än den öppna polisen.

Användandet av integritetskänsliga tekniska spaningsmetoder bedöms behöva ökat stöd lagen. I dagsläget regleras de genom allmäna regler. Det rör sig om ljudupptagningar, bildupptagningar, lokalisering av person med hjälp av teknisk utrustning, identifiera kommunikationsutrustning med egen teknisk utrustning samt användning av störsändare för att hindra kommunikation med till exempel mobiltelefoner.

Den föreslagna lagen skulle komma att omfatta såväl förundersökning som underrättelseverksamhet. Man hävdar att justeringarna skulle effektivisera spaningsmetoderna, stärka beslutsfunktioner och öka kontrollen, och även stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet.

Justitieminister Beatrice Ask ifrågasätter vissa delar av lagförslaget men anser att en reglering är viktig.

– En rad förslag är väldigt provokativa, om att få begå brott i sitt uppdrag. Men syftet är att få fram ett underlag så att vi kan diskutera detta och få en reglering som fungerar, sade Ask till Ekot.