Polisen samordnar information om yrkesbrottslingar


Svensk polis ska ta fram ett landsomfattande register över grovt kriminella yrkesbrottslingar. Uppgifterna finns sedan tidigare och är ett av polisens vikigaste verktyg i brottsbekämpandet. Men det har inte funnits ett samordnat underrättelsesystem för poliser i hela landet.

Hittills har informationen funnits spridd i en mängd olika bibliotek hos olika polismyndigheter. Kvalitet och sökbarhet i dessa har varit varierande.

Det nya register som Rikspolisstyrelsens operativa råd beslutat ta fram kallas Y-databasen. Y står för yrkeskriminella. Initiativet togs av Skånepolisen som tröttnade på den dåliga samordningen och skapade databasen under förra året. Nu öppnas den successivt för hela landet.

–    Jag är jättefrustrerad över att svensk polis fortfarande saknar ett modernt underrättelsesystem. Följden blir att vi har svårt att se vilka personer vi ska angripa, säger polismästare Henrik Malmqvist, chef för länskriminalen i Malmö, till DN.  

Y-databasen kommer troligen att börja användas av polisens fem övriga regionala underrättelseenheter: Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Umeå. Därefter ska relevant information från resterande polismyndigheter matas in.

Även om detta blir ett stort steg framåt för svensk polis underrättelseverksamhet, kommer den fortfarande att ligga efter många andra länder. Danmarks polis har till exempel ett avancerat system som visar vilka brottslingar som bor i ett område där ett brott begåtts och larmar när en efterspanad brottsling får parkeringsböter någonstans i landet. Men för att Sverige ska nå dit krävs ändringar i de Svenska registerlagarna.

Henrik Malmqvist säger till DN att han inte någon fara att det nya registret blir ett ”Stasi-system”.

– Vi pratar om att registrera kanske 500 personer som gallras ut allt eftersom de blir ointressanta och ersätts av nya.