Polisen omorganiserar för att klara flyktingströmmen
Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, berättade i tisdags om omorganisationen för att klara det stora antalet asylsökande. Delar av ordinarie verksamhet får nedprioriteras. (Foto: Lars Hedelin/Polisen)


Polisen har kontroll över situationen, men omorganiserar nu för att kunna genomföra fler utlänningskontroller, enligt polisledningen.

– Dagens situation har medfört ansträngningar på delar av polisen, främst på gränspolisen och poliser i yttre tjänst i Skåne. Vi ställer därför om organisationen för att genomföra fler inre utlänningskontroller och fortsatt upprätthålla ordning och säkerhet, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning NOA (tidigare Rikskriminalen).

Polisen har fått kritik för att man skulle ha tappat kontrollen och inte kunnat genomföra kontroller i tillräcklig omfattning. En anledning är att fler behöver utbildas i att utföra inre utlänningskontroll, enligt Löfving.

Frågan om att införa en tillfällig inre gränskontroll har kommit upp, men enligt Löfving är det inte aktuellt eftersom de polisiära kraven för en gränskontroll inte är uppfyllda.

Regeringen sätter in åtgärder mot flyktingkrisen