Polisen ökar kunskapen om kriminella nätverk
Svensk polis i tjänst (Foto: AFP)


Den svenska regeringen har gett polisen i uppdrag att hitta bättre och effektivare arbetsformer för att bekämpa den organiserade brottligheten som har blivit ett allvarigt samhällproblem.

Under den sista tioårsperioden har den organiserade brottsligheten i Sverige både bedrivit handel med och utnyttjat människor under slavliknande former och på detta har de tjänat stora pengar. Polisen anser att det här är ett allvarligt samhällsproblem.

Prostitution, koppleri och människohandel har ökat i styrka, inflytande och komplexitet, skriver Rikspolisstyrelsen i ett pressmeddelande. Även narkotikabrott och svartarbete ingår i de kriminella nätverken och allt detta ställer allt större krav på ett effektivt polisarbete.

Nu gör polisen en stor satsning med utbildning och metodutveckling. Syftet är att öka kunskapen om människohandel, koppleri och sexköp och hur brotten ska hittas och bekämpas.

Bättre metoder och utbildning hos polisen syftar till att fler personer döms för sexköp, koppleri och människohandel för sexuella ändamål. Vi ser redan nu att underrättelseinformationen ökar kraftigt efter den ökade satsningen på kompetensutveckling, säger rikspolischef Bengt Svenson i pressmeddelandet.

Det är på regeringens uppdrag som den här satsningen görs och för det kommer polisen att under tre år få totalt 40 miljoner kronor. En uppföljning kommer kvartalsvis att göras inom rikskriminalpolisens operativa råd och en nationell rapportör ska samla uppgifter om omfattningen av människohandeln till och genom Sverige samt redovisa resultatet till regeringen en gång om året.

– Satsningen mot prostitution och människohandel syftar till en snabbare handläggning av ärendena och fler fällande domar, säger Bengt Svenson.