Polisen grep aktivister i Kallak


Protesterna vid provbrytningarna i Kallak utanför Jokkmokk har intensifierats under veckan. Polis har varit där och grävt loss aktivister som kedjat fast sig i marken, och rivit barrikader som stoppat vägarna.

På tisdagen tog sig åtta poliser till sprängningsområdet, där 40-talet aktivister hade samlats. Sex personer greps, och två av dem kommer att åtalas för egenmäktigt förfarande och våldsamt motstånd, rapporterade DN.

Konflikten mellan ja-sägare till gruvor i Jokkmokk och nej-sägare har intensifierats, och hetsiga diskussioner pågår online i olika forum.

De som är för gruvdriften pratar om att utveckla bygden, och de som är emot framhäver främst miljöskäl. Det är även en angelägen fråga för samerna, som befarar att gruvnäringen kan komma att försvåra deras kulturella situation ännu mer.

Det var tänkt att gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB) skulle börja spränga den här veckan, men efter protester från samebyn Jåkkåkaska beslutade företaget att skjuta upp sprängningarna.

”För att undvika en negativ påverkan på renskötseln i området väljer vi att avvakta med provsprängningarna till den 21 augusti”, sade gruvbolagets vd Fred Boman till SVT.

Om malmen visar sig vara värd att utvinna och det skulle bli tal om en storskalig gruvdrift kommer man göra en ny utvärdering av miljökonsekvenserna, berättade David Berggård  på miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Den dagen det blir aktuellt med en ansökan kommer man att göra en väldigt ingående bedömning, sade han.

JIMAB har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att provbryta malm i 2 års tid i Kallak. Som läget är idag har man gjort bedömningen att provbrytningen är av en så begränsad omfattning att sprängningarna inte kommer att utgöra något hot mot naturen.