Polisen bekräftar äntligen för Gao Zhishengs fru att han arresterats
Advokat Gao Zhisheng med hustrun Gang He och deras tvåårige son Tianyu på en bild tagen innan han blev förföljd, övervakad och gripen. (Foto: Epoch Times)


Den 30 september kom den första officiella informationen från Pekings allmänna säkerhetsbyrå, som var ansvariga för gripandet av Gao Zhisheng, till hans fru, Geng He, att Gao arresterats. Fram tills nu hade Gaos advokat Mo Shaoping inte fått någon officiell information angående det officiella gripandet av polisen.

Gao arresterades 15 augusti och hade den 2 oktober således suttit inspärrad i 48 dagar, vilket vida överskrider den gräns på 37 dagar som definieras av kinesisk så kallad ”lag”.

När Gaos juridiska ombud, Mo Shaoping, ansökte om att få träffa Gao kom polisen först med ursäkten att de inte kunde finna det departement som var ansvarig för fallet.

En vecka senare kom Pekingpolisen ut med en ny ursäkt. Denna gång förvägrade man Mo att träffa sin klient med ursäkten att Gaos fall involverade ”statshemligheter”.

Den 28 september skickade polisen ett skriftligt meddelande till Mo där man avslog hans begäran om att Gao ska frisläppas mot borgen.

Under den tid Gao suttit inspärrad har hans fru Geng He, deras 13-åriga dotter Geng Ge, hans äldre syster Gao Yanfang, hans äldsta bror Gao Zhiyi, tre av hans brorsöner som arbetar i Peking och hans släkting Huang Yan alla utsatts för övergrepp från makthavarna, bland annat har de hållits illegalt inspärrade, satts i husarrest, skickats tillbaka till sina hemstäder, hotats och förhörts.

När jag (Hu Jia) kallades för att assistera i utredningen den 7 september, hävdade polisen att jag var den enda misstänkta medbrottslingen i Gaos fall.

När jag kallades för andra gången frågade jag vad orsaken var till att de avdelat 20 poliser att bo i Gaos hem; varför de satt Gaos fru och barn i långvarig husarrest och under bevakning; varför de hotat och skrämt vänner som besökt Gaos hem; varför de olagligen låst in Gaos tre brorsöner och andra släktingar; varför de byggt ett mobilt hus under Gaos lägenhet för att underlätta långvarig övervakning under vintern och så vidare. Vid det laget ändrade polisen oväntat sitt tidigare uttalande och sade att Gaos fru, Geng He, också var misstänkt i fallet. 

Gaos fall påminner mig om vad som hände i den blinde rättsaktivisten Chen Guangchengs fall den 18 augusti. Chens advokatteam hindrades, trakasserades, greps och kvarhölls. De var tvugna att ansöka om att skjuta upp fallet, Men domstolen agerade olagligt å Chens vägnar, utsåg två lokala advokater och startade förhandlingarna trots Chengs kraftiga protester. De två lokala advokaterna var bara en front, för den lokala partiavdelingens politiska och legala kommitté hade redan bestämt Chens öde.

Följden blev att Chen dömdes till ett hårt straff utan att ha begått något brott, bara för att sända en varning till alla medborgarrättsaktivister i födelsekontrollfrågan att de skulle hålla tyst eller råka ut för samma öde. Dessa upprörande draman har alla regisserats av partiets politiska och legala kommitté och allmänna säkerhetsbyrån. Låt oss vänta och se när en liknande föreställning iscensätts i Peking för advokat Gao.

Skrivet den 2 Oktober, dag 77 av min husarrest i mitt hem i Peking, Kina.

Hu Jia är en känd kinesisk rätts- och demokratiaktivist som bland annat jobbat HIV-smittades rättigheter. Han deltog i Gao Zhishengs hungerstrejk och har förföljts av polisen. För närvarande sitter han i husarrest. (red anm) 
 
Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-10-3/46634.html


Hu Jia, den 28 mars, kvällen då han släpptes ur fängelse där han suttit för att han deltagit i en hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Kina. (Foto: Epoch Times).

Hu Jia, den 28 mars, kvällen då han släpptes ur fängelse där han suttit för att han deltagit i en hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Kina. (Foto: Epoch Times).