Polens parlament utvärderar Polens deltagande i Peking-OS
Assisterande talare för den polska senaten, Zbigniew Romaszewski, som tillsammans med sin hustru Zofia är en varaktig människorättsförespråkare och även känd som polsk solidaritetsaktivist, vid en demonstration som stöd för Tibet framför Kinas ambassad i Warszawa. (Jan Jekielek, Epoch Times)


Det finns många metoder att framföra ett lands missnöje med en OS-värd, speciellt då värden allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. En total bojkott är inte den enda vägen, sa den polske parlamentsledamoten Karol Karski på en presskonferens. Polens regering kan välja att inte åka till Peking 2008, men ändå tillåta idrottarna att delta, menar han.

Karski har föreslagit att frågan ska utvärderas på ett möte mellan Sejmen (det polska parlamentet) kommittéer för utrikesfrågor, sport- och fysisk kultur och lag och rättvisa: ”En diskussion om situationen kring organiserandet av OS 2008 i Folkrepubliken Kina, en nation som kränker mänskliga rättigheter och de Olympiska stadgarnas principer.”

Initiativet gör Sejmen till det första parlamentet i världen som officiellt utvärderar landets roll i Peking-OS.

Enligt Karski kan ministrar från den polska regeringens närvaro vid de olympiska spelen tolkas som ”ett slags stöd för Kinas regerings aktiviteter” som till exempel de pågående brotten som den kinesiska militären begår emot folket i Tibet.

Samtidigt har en grupp polska parlamentariker, som stod i politiks opposition mot Polens kommunistledare under 80-talet, sammanställt en vädjan till Folkrepubliken Kina.

”Med anledning av OS i Peking deklarerar vi att Folkrepubliken Kina är en diktatur i vilken brott begås mot de mänskliga rättigheterna, särskilt emot medborgarrätt och religionsfrihet såväl som etniska minoriteters rättigheter, våldsamheter som i fallet med det som pågår i Tibet,” framhävdes i vädjan under ledning av Stefan Niesiolowski från Sejmen.

Appellanterna, som inkluderar den varaktiga solidaritetsaktivister såsom parlamentarikern Andrzej Czuma, hoppas kunna mobilisera människor från alla delar av samhället, inklusive OS-idrottare, till att ”ta till alla sorters aktioner för att stödja frisläppandet av alla politiska fångar i Folkrepubliken Kina, så väl som [att utveckla} respekt för mänskliga- och medborgarrättigheter i landet.” De tvärstannar vid att uppmana till en total bojkott av OS.

Den polska parlamentariska gruppen för Tibetfrågor intog en starkare ställning. I ett brev adresserat till Kinas ambassadör i Polen, Chin Sun Rongnin, klargör gruppen att ”det är inte för sent att överväga en internationell bojkott av OS i Peking,” med tanke på ”vågen av förtryck” i Tibet.

Polens premiärminister Donald Tusk sa nyligen i polsk media att om situationen i Kina inte förändras kommer hans regering att ”mycket allvarligt” överväga Karskis förslag som ”en metod att ge uttryck för en kritisk hållning” till Kinas regims agerande. Han framförde även att Polens parlament bjudit in Dalai Lama för samtal.

Förra månaden uppmanade det förenade kristna partiet i Nederländerna, som sitter i regeringen, till en bojkott av Peking-OS öppningsceremoni, på grund av Pekings grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Bojkotter och nationer som utestängts från att delta i OS på grund av kränkningar av de mänskliga rättigheter har funnits sedan 1956, inklusive fyra års bojkott och utestängande av Sydafrika från 1964 till 1992, då de förde en rasistisk politik med apartheid.

Den mest kända och mest omfattande bojkotten var 1980 då Moskva var värd för spelen efter att Sovjet invaderat Afghanistan. USA genomförde en total bojkott och uppmanade världen att göra det samma, av många olika anledningar.

Mellan 40 och 50 länder deltog i bojkotten, inklusive många inflytelserika länder såsom Kanada och Japan. En del regeringar, till exempel Storbritanniens och Australiens, stödde officiellt bojkotten men lät idrottarna själva välja om huruvida de skulle åka dit eller ej – många av dem stannade hemma. Andra länder valde mildare, men fortfarande symboliska metoder, såsom bojkott av de olympiska ceremonierna som föreslagits för OS 2008. Åtskilliga nationer tävlade under den olympiska flaggan snarare än under sin egen, som ett sätt att ge röst åt sitt ogillande.

Av länderna som av politiska skäl valde en total bojkott 1980, är det en nation som står ut: Folkrepubliken Kina själv.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-18/67749.html


Världens solidariska koalition av frivilligorganisationer och individer som kräver en bojkott av OS i Pekings affisch, en protest framför Kinas ambassad i Warszawa. (Jan Jekielek/ Epoch Times)

Världens solidariska koalition av frivilligorganisationer och individer som kräver en bojkott av OS i Pekings affisch, en protest framför Kinas ambassad i Warszawa. (Jan Jekielek/ Epoch Times)