Plutos status som planet undersöks på nytt
Mätningarna gjordes av markbaserade teleskop och av teleskop som kretsar kring jorden, vilket gav en mängd osäkerheter på grund av det skiftande avståndet till jorden från Pluto och Eris. (Foto: Sandy Huffaker/Getty Images)


Plutos planetstatus är föremål för diskussion efter nya astronomiska data. Pluto degraderades till en ”dvärgplanet” efter upptäckten 2005 av Eris, en isig kropp som ansetts vara större.Beräkningarna visar att Pluto faktiskt kan vara det största objektet i yttre delen av solsystemet. Men mätningarna ligger nära varandra, enligt National Geographic. Eris uppmättes till 2340 km i diameter och Pluto till 2344 km.

Mätningarna gjordes emellertid med markbaserade teleskop och teleskop som kretsar kring jorden, vilket gav en mängd osäkerheter på grund av Plutos och Eris skiftande avstånd från jorden. Pluto är 39 gånger längre bort från solen än jorden, och Eris är mer än två gånger så långt bort.

– Rapporterna om att Pluto är större än Eris tar samtliga den största möjliga storleken för Pluto och den minsta för Eris, säger Caltech-forskaren Mike Brown, som upptäckte Eris men som inte var inblandad i den nya forskningen, till National Geographic.

Brown säger att ”vi vet egentligen inte” vilken av de två som är störst. Han tillägger att Pluto förblir en dvärgplanet eftersom det finns koppar med liknande storlek i dess närhet – Kuiperbältet – en flottilj av föremål bortom omloppsbanan för Neptunus och där även Eris ingår.

2006 gav International Astronomical Union (IAU) den officiella definitionen av en planet: ”En kropp som cirkulerar runt solen utan att vara satellit till något annat objekt, är stor nog för att bli sfärisk på grund av sin egen gravitation … och har ’rensat sin omgivning’ på de flesta andra kroppar i omlopp.”

Men en del astronomer anser att den här definitionen är fundamentalt fel.

– Om man går strikt på IAU:s definition är inget föremål i solsystemet en planet. Inget objekt i solsystemet har helt och hållet rensat sin zon, sade Alan Stern, planetforskare på Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, till SPACE.com.

Enligt Sterns och en del andra astronomers uppfattning är en planet en kropp som uppfyller de första två kriterierna i IAU:s definition, oavsett andra kroppar i omgivningen. Enligt det här synsättet definieras Pluto som en planet och ger därmed stöd till Plutoentusiaster som håller den kvar som nummer nio.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46426/