Plötslig död bland idrottare sätts i samband med oupptäckt hjärtsjukdom


För drygt ett år sedan rapporterade Sveriges radio att två pojkar hade kollapsat i samband fotbollsträning och dött på plats. Det var en 11-årig pojke i Malmö och en 13-årig pojke i Stockholm. Plötslig död bland unga idrottare är mycket ovanligt, men likväl en stor tragedi som inträffar emellanåt och då ofta röner stor uppmärksamhet. I en nyligen publicerad rapport i Läkartidningen av överläkarna Mats Börjesson och Eva Nylander vid universitetssjukhusen i Göteborg respektive Linköping anges odiagnostiserad hjärtsjukdom som huvudorsak till plötslig död bland unga idrottare.

När en ung, vital och tillsynes helt frisk individ plötsligt avlider under idrottsutövning är det en stor tragedi och en mycket omskakande händelse för omgivningen. Undersökningar pekar på att två till tre av 1 000 unga idrottsaktiva ligger i farozonen. Doktor Börjesson och Nylander som har gått igenom litteraturen på området menar att det i huvudsak handlar om medfödda, odiagnostiserade hjärttillstånd. Sjukdomarna i fråga förblir ofta oupptäckta vid rutinmässiga läkarundersökningar och ger sällan symptom innan det tillfälle då extrem fysisk ansträngning utlöser hjärtflimmer och därefter hjärtstopp.

Bland de oupptäckta hjärtsjukdomarna är hypertrof kardiomyopati den i särklass vanligaste. Det uppskattas att en på 500 personer har anlag för sjukdomen som medför att hjärtat växer till sjukligt stora dimensioner vid fysisk träning. Andra relativt ovanliga medfödda orsaker till plötslig död bland unga idrottare är otillräcklig blodförsörjning av hjärtmuskeln, hjärtklaffssjukdomar och olika sjukdomar som kan ge hjärtflimmer, till exmpel långt QT-syndrom och Wolf-Parkinsson-White syndrom.

I amerikanska studier har även hjärtmuskelinflammation, en förvärvad viral eller bakteriell infektion som angriper själva hjärtmuskeln, utpekats som en orsak till plötslig hjärtdöd bland yngre. På 1990-talet drabbades en grupp orienterare i Sverige av hjärtmuskelinflammation varav några avled i sjukdomen som sedan dess har gått under öknamnet orienterarsjukan. För att undvika dödliga komplikationer av myokardit rekommenderar idrottsläkare numera sex månaders avhållsamhet från kraftig fysisk ansträngning efter en infektion i hjärtat och därefter hjärtundersökning för att utesluta bestående men.

Efter en serie uppmärksammade dödsfall bland unga idrottsutövare kom krav på allmän screening av idrottande barn från föräldrahåll för att tidigt upptäcka dolda hjärtsjukdomar. I en genomgång av 181 fall av plötslig hjärtdöd bland 15-35 åringar mellan 1992 och 1999 fann forskare att drygt hälften hade avvikande EKG tidigare i livet. Men det går inte att utifrån ett konstigt EKG fastställa hjärtsjukdom eftersom EKG är en vansklig och ganska grov undersökningsmetod. Faktumet att nästan alla idrottare har EKG-förändringar av olika grad underlättar inte arbetet. Ultraljud av hjärtat eller ekokardiografi som det också kallas är en relativt ny undersökningsmetod som gör det möjligt att bedöma hjärtat i sin helhet, dessvärre är tillgången ganska begränsad.

I Italien som är ett pionjärland på området testas alla idrottsmän och forskning därifrån pekar mot att de går att upptäcka sjukdomarna i tid. Då antalet idrottare är mycket stort gör man en slags sållning med bl.a. intervjuer och EKG, ca 10 procent får sedan gå vidare för fortsatt utredning med bland annat ultraljud. Alla menar dock inte att metoden är bra. Motståndarna är många och bland svenska hjärtläkare är idén med allmän screening inte alls populär. Många av dem hävdar att det är kostnadsineffektivt och att det skulle generera fler falskt positiva är riktigt sjuka. Svenska olympiska kommittén har dock sedan slutet av 1990-talet undersökt alla sina idrottare så screening har faktiskt redan kommit till Sverige om än i begränsad form.

Elektrokardiogram (EKG)
EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen kan påvisa störningar i hjärtats rytm, hastighet och den elektriska impulsutbredning i hjärtmuskeln. Den bygger på de elektriska impulser som utvecklas när hjärtat drar ihop sig fångas upp och bearbetas med hjälp av en EKG-apparat. Med ett EKG går det att upptäcka många hjärtsjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt. EKG ingår ofta som en del i vanliga hälsokontroller eftersom det är en mycket enkel och förhållandevis billig undersökningsmetod.

Ekokardiografi (Ultraljud på hjärtat)
Ekokardiografi är en mycket tillförlitlig ultraljudsundersökning som visualiserar hjärtat i två dimensioner (de allra nyaste apparaterna ger 3D-bilder). Hjärtläkaren kan med hjälp av den här tekniken få en mycket bra uppfattning av hjärtats dimensioner, klaffar, pumpförmåga etc. Den här tekniken är mycket bra och tillförlitlig, dessvärre är apparaterna väldigt dyra och endast specialutbildad personal (oftast hjärtläkare eller biomedicinska analytiker) kan hantera den, därför är tillgången på ekokardiografi mycket begränsad.

Kostråd som kan hjälpa dig efter en hjärtattack

Traditionell kinesisk medicin: Bra att veta om alkohol