Plötslig antilopdöd förbryllar forskare
Saigaantilop är den enda antilopart som förekommer naturligt i Europa. (Foto: Seilov via Wikimedia)


På en enda dag dog 85 000 saigaantiloper i Kazakstan, och strax efter dog ytterligare 60 000. Enligt forskarna har totalt 211 000, eller 88 procent, av saigaantiloperna i Kazakstans öken dött av hittills okänd anledning.

Forskare från Kazakstan, Kina, Ryssland och andra länder har träffat företrädare från FN, för att försöka ta reda på vad som orsakat den plötsliga antilopdöden.

De konstaterade att det troligtvis var bakterier som låg bakom, men hur de normalt ofarliga mikroberna kunde kräva så många liv, har de inte hittat något svar på. En sådan snabb och plötslig död som drabbar hela hjordar har aldrig observerats för någon art tidigare, sade geoekologen Steffen Luther till Live Sience.

Många frågor är ännu obesvarade, som varför nästan 100 procent av en del hjordar dog inom ett dygn.

– Det är inte normalt för ett biologiskt system. Det är bisarrt, extremt sällsynt och helt oförklarligt. Vanligen fungerar det så att en del blir sjuka och dör, sade Richard A. Kock på Royal Veterinary College i London, till The Guardian.

En annan möjlig orsak skulle kunna vara vädret: en kall vinter som följdes av en blöt vår.

Undersökningen kommer att fortsätta för att försöka få klarhet i vad som hänt. Men det är tungt när sådant här händer efter flera år av bevarandeåtgärder som ökat antalet saigaantiloper från 50 000 till 250 000.

Kock varnade för att det kunde bli ännu värre i framtiden, med total utrotning. Det är en fråga om tur, menar han.

– Om 100 procent av en population försvinner och det bara finns några hjordar kvar, och de drabbas samtidigt så är det slut. Om klimatförändringen är en bakomliggande orsak kommer frekvensen av dödsfall att öka, och då är utrotning oundviklig, sade Kock.