Plikt att stödja kommunismens offer
Estlands före detta president Mart Laar, numera parlamentsledamot, menar att det är en plikt för de länder som brutit sig loss från kommunismen och människor i den fria världen att stödja de som fortfarande lever under kommunistiskt styre. (Foto: NTDTV)


Mart Laar anses vara den som lyfte det lilla baltiska landet ur ekonomisk och social kollaps under kommunismen, till att bli ett välmående, fritt samhälle.

Vid 32 års ålder blev han Estlands president, och initierade under perioden 1992-1994 omfattande ekonomiska reformer, såsom frihandel, privatiseringar och införde först i världen platt skatt. Han var även president 1999-2002.

Estland, känt som ”den baltiska tigern,” har under de senaste två decennierna genomgått en ekonomisk tillväxt utan motstycke. Fattigdomen och ojämlikheten har minskat dramatiskt. Landet är starkt inom teknologin och härbergerar IP-telefonin Skype.

Nyligen talade Laar, i en intervju med New Tang Dynasty Television (NTDTV), om kommunismens våldsamma natur och bristen på mänskliga rättigheter i Kina – världens största kommunistland.

NTDTV: Varför led människor så mycket under kommunismen?

Laar: Från 1940 och framåt ockuperades Estland av Sovjet, så jag föddes i ett ockuperat land, en kommunistnation, vilket för oss innebar total ödeläggelse. Vi förlorade nästan 20 procent av våra invånare som ett resultat av ockupationen. Vår ekonomi och vår miljö förstördes av detta. Vi fick vår självständighet 1991 och jag blev en av det fria Estlands första presidenter.

Totalitära system baseras på rädsla och våld. Med kommunismen följer alltid dödande, det finns alltid orättvisor, det existerar alltid våld. Kommunismen är emot naturen och är ett system som inte är bra för människan.

Kommunism har varit ett misslyckande på alla områden i livet och för att förstå det måste man jämföra kommunistländerna med icke-kommunistiska länder, och se hur snabbt de har framskridit och hur sakta kommunistländerna gått framåt. Där finns en mycket tydlig skillnad. ‘Jag hoppas att medvetenheten kring de grymheter som visar sig i kommunistländerna fortsätter att växa, för när vi ignorerar detta är det farligt och dåligt för hela den fria världen.’

NTDTV: The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) har initierat en världsomfattande fackelstafett för mänskliga rättigheter, för att rikta uppmärksamhet till Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter i slutskedet inför OS i Peking 2008. Tror du att det kan gynna en förändring?

Laar: Jag tror att det är nödvändigt att ha ett evenemang som den här fackelstafetten för att verkligen påminna världen om att OS gavs till Kina på villkor att Kina skulle förbättra situationen med mänskliga rättigheter. Ärligt talat, det har inte infriats.

När Nazityskland var värd för OS 1936 protesterade inte omvärlden mycket och gjorde inga ansatser att rikta uppmärksamhet mot vad som skedde där. Så jag anser att fackelstafetten och dess relaterade evenemang är mycket viktiga, eftersom de verkligen klargör att OS ska hållas i ett land som fortfarande är kommunistiskt, där oskyldiga människor jagas och arresteras, där det inte finns religionsfrihet, och där det råder stor ojämlikhet och stora miljöproblem.

Det här betyder att detta är ett land som behöver vår uppmärksamhet, och människorna som kämpar för frihet och mänskliga rättigheter behöver vårt stöd. Frågan om olika illdåd måste föras fram. Kommunistpartiet är en ondskefull kraft.

Vi måste komma ihåg vad som hänt i Kina. Det här vackra landet, ett land med en så rik kultur och historia, hur mycket av det som utplånats under kommunismens styre – det är verkligen en av de största ödeläggelserna som ägt rum i den mänskliga civilisationen.

NTDTV: Det finns en rapport kallad ‘Bloody Harvest‘ som sammanställts av två kanadensare, med detaljer om organstölder från levande Falun Gong-utövare till Kinas luckrativa transplantationsindustri. En del tycker att detta är så skrämmande att de inte vill tro att det är sant. Vad säger du till dem?

Laar: Jag minns detta mycket väl från när jag levde under kommunismen. Det var mycket sorgligt att se hur världen även då ignorerade samma fråga. De sa: ‘Nej, nej, det är överdrivet, det kan inte vara så illa. Sådan ondska existerar inte.’ Hur många trodde att koncentrationslägren och förintelsen existerade?

Jag minns mycket väl hur vi hoppades att någon skulle höja sin röst i den fria världen, att verkligen högt tala om vad som händer i Sovjets kommunistsystem. Ingen lyssnade på oss, ingen lyssnade på oss under en lång period.

Ronald Reagan blev hårt kritiserad i väst när han kallade Sovjetunionen ”ett ont imperium.” Men för oss var det ett positivt budskap och det var enormt viktigt för att få folk att fatta mod att agera mot diktaturen.

NTDTV: NTDTV sänder i Kina. Vad skulle du vilja säga till kineserna som lever under det repressiva kommunistsystemet?

Laar: Jag skulle säga åt dem att inte vara rädda. De (kommunistpartiet) vill skrämma er, men de är faktiskt räddare än er. De i toppen förstår att deras tid går mot sitt slut.

Så snart rädslan försvinner förändras det snabbare än vad man kan föreställa sig. I Östeuropa har jag sett hur samma personer ena veckan marscherar i en kommunistdemonstration och andra veckan marscherade mot kommunisterna. I länderna i det före detta kommunistblocket intäffade dessa förändringar snabbare än någon kunnat ana. Det är en mirakulös känsla.

Jag tror att det kommer en tid då Kinas invånare kommer att vara lyckligare och tryggare, då de kommer att ha möjlighet att ha sin egen tro, sin egen religion, sin egen kultur. Det här är enormt viktigt.

Förstörelsen som skett i Kina under kommuniststyret har varit fruktansvärt. Men jag tror att kineserna är starka nog att komma över även denna sorgliga period i historien.

Det är en plikt för de länder som brutit sig loss från kommunismen och människor i den fria världen att ge sitt stöd till de som fortfarande lever under kommuniststyre.

Jag hoppas att medvetenheten om de illdåd som utförs i kommunistländer fortsätter att växa, för när vi ignorerar detta är det farligt och dåligt för hela den fria världen.

Översatt från version