Plikt att betala tv-avgift vid datorinnehav


Teknikutvecklingen har gett oss datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Dessa kan komma att bli en stor intäktskälla för Radiotjänst. Redan nu ska tv-avgift betalas av den som har dator.

När SVT, liksom TV4, började sända sina kanaler direkt på nätet i februari, började Radiotjänst driva in tv-avgifter för de som innehar datorer. 19 personer överklagade och förvaltningsrätten i Luleå meddelade domen på måndagen.

Eftersom det numera går att se tv via nätet anser domstolen:

”Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig”.

Om man inte ser tv-program på sin dator är ovidkommande. Om man blir skyldig att betala tv-avgift för även läsplattor och mobiltelefoner återstår att se, eftersom bara dator prövades i förvaltningsrätten.

Eftersom domens motivering var att en dator är en teknisk utrustning som kan ta emot tv-program, är det nog sannolikt att så sker.

Lagman Victoria Bäckström sade till SVT att hon tar för givet att domslutet kommer att överklagas.

– Jag tycker att det är jättebra om den går vidare naturligtvis. Då får man ett bättre besked från en högre instans om vad som verkligen gäller.