PLC - kärnan i maktkampen inom den 17:e partikongressen
Det fokuseras nu kring politbyråns ständiga kommittès nya medlemmar. En hård säkerhetsbevakning omgärdar dessa slutna möten. (AFP/Getty Images);


Mycket fokus under kinesiska kommunistpartiets 17:e nationella folkkongress har hamnat på de nya medlemmarna av den centrala politbyråns ständiga kommitté. Säkerhetspådraget är konstant.

Det kinesiska kommunistpartiets 17:e nationella folkkongress öppnade den 15 oktober. Många kommer att noggrannt följa och uppmärksamma Hu Jintaos rapport och de nya beslutsfattarna i landet – medlemmarna i politbyråns ständiga kommitté, vilket tillkännagavs den 22 oktober.

Den framtida kontrollen över den centrala politik- och rättskommittén (PLC) är i själva verket den viktigaste delen av denna strid. Det utgör kärnan i kampen mellan de två fraktionerna inom kommunistpartiet, kampen mellan Jiang Zemin och Hu Jintao.

Bakgrund

Den nuvarande sekreteraren för PLC Luo Gan kommer att avgå efter partikongressen på grund av sin ålder och sina dåliga handlingar.

Wu Guogang, före detta medlem av partiets tidigare generalsekreterare Zhao Ziyangs tankesmedja sade att de flesta människor inte inser hur viktig PLC-frågan är. Denna kommittés existens utgör själva manifestationen av hur kommunistpartiet undergräver ett oberoende rättsväsende i Kina.

Partiets PLC är det departement som övervakar de fyra rättssystemen: Allmänna säkerhetsbyrån, prokuratoriatet, domstolssystemet och det juridiska systemet. Det är partiets mest direkta verktyg för att kontrollera landet och folket. Ministern för allmän säkerhet, högsta domstolen, högsta prokuratoriatet och justitieministern är alla underställda och rapporterar til sekreteraren för PLC. Samtidigt kontrollerar PLC på olika nivåer de lokala regeringarnas rättssystem.

Eftersom Hu Jintao hade mycket begränsad kontroll över PLC när han officiellt valdes till president såg han till att utöka sin makt över centrala disciplinkommittén, en organisation för att upprätta partidisciplin som har makt som står över ”lag och ordning”, för att motverka Jiang Zemins inflytande.

Orsaken till korruptionen inom rättssystemet

Med så mycket makt i sina händer sker det ofta att sekreterare på olika nivåer inom PLC bryter mot lagar och skadar det rättsliga systemet i stället för att stödja det.

För närvarande är Kina fullt av prostitution, hasardspel och droghandel. De flesta av dessa illegala verksamheter rullar på utan problem under det lokala PLC:s beskydd. Poliserna är med i de kriminella gängen. Vanliga medborgare kan inte vända sig till lagen när de råkar ut för saker. De flesta vanliga människor ser på PLC som det mörkaste systemet inom kommunistregimen och det system som är mest i behov av att reformeras.

Enligt vissa initierade källor har somliga veteranpartimedlemmar till och med föreslagit att man ska avskaffa PLC eftersom det ligger bakom hela situationen med företrädare för lagen som själva bryter mot lagen.

Jiang Zemins beskyddare avgår

Enligt Coalition to Investigate the Pesecution of Falun Gong (CIPFG) har Luo Gan, den nuvarande sekreteraren för det PLC personligen iscensatt händelsen den 25 april 1999 och även den så kallade ”självförbränningen” på Himmelska fridens torg 2001, och även organiserat det landsomspännande nätverket för organstölder från levande Falun Gong-utövare. Under sin tid på posten har Luo Gan etablerat ett system med policys, kvoter och belöningar som fullständigt korrumperat hela rättssystemet.

Luo Gan har använt sig av denna speciella situation för att sätta kommunistpartiets makt högre än regeringen och lagen. PLC utsträcker även sin makt över statens resurser som när man sjösatte och fortsatte med den åtta år långa förföljelsen av Falun Gong. På grund av förföljelsen av Falun Gong har regimen hamnat i ett dilemma. Man riskerar upplösning på grund av den interna splittring frågan orsakat inom partiet.

Sedan förföljelsen startade den 20 juli 1999 har Jiang Zemins fraktion begått otaliga brott. Fram till idag finns 3098 dokumenterade fall där Falun Gong-utövare torterats till döds. Tiotusentals har spärrats in i arbetsläger och mentalsjukhus. Flera miljoner har frihetsberövats och tiotals miljoner har förvägrats sin trosfrihet. Tveklöst är Falun Gong-frågan Kinas största sociala problem.

Jiang Zemin kontrollerar PLC för att skydda sig själv

Luo Gan är Jiangs högra hand, särskilt i förföljelsen av Falun Gong; den har sammanlänkat de två brottslingarna. Eftersom den internationella pressen på att ställa Jiang inför rätta ökar har allt fler krav väckts inom partiet att Jiang ska kastas ut.

Efter att förre finansministern Jing Renqing avsattes avslöjades det att Jiang använt flera hundra miljarder yuan [100 yuan= 86 kr] av statliga pengar för att upprätthålla förföljelsepolitiken. Många mer insiktsfulla partimedlemmar har inlett försök att stoppa förföljelsen.

Efter att Jiang avgick 2004 riskerade han att bli politiskt likviderad. För att förhindra detta var Jiang tvungen att upprätthålla förföljelsen och det bästa sättet att göra detta på var att behålla kontrollen över PLC.

Luo Gan är emellertid över 70 år, vilket är den inofficiella ålder då man förväntas träda tillbaka från centralledningens innersta kärna.

Den nuvarande ministern för allmän säkerhet, 65-årige Zhou Yongkang, är Jiangs förstaval för att ersätta Luo Gan under den nuvarande kongressen.

Zhou har varit Jiangs nära samarbetspartner i många år. Zhou utnämndes hastigt till mark- och resursminister när Zhu Rongji var premiärminister och befodrades senare till minister för allmän säkerhet och är därmed den näst mäktigaste personen inom PLC.

Zhou är välkänd för sina brott i samband med förföljelsen av Falun Gong och han har gjort sig känd som hårdför i sina nedslag på pressfriheten i Sichuanprovinsen. Enligt statistik från Falun Gongs webbsajt minghui.net är Sichuanprovinsen nummer sex på listan över de provinser där flest dödsoffer skördats i förföljelsen.